Aprovat el Pla de les Pedreres de Girona

Comparteix-ho amb els teus amics:

Reordenarà aquest espai emblemàtic de la ciutat per utilitzar-lo, en part, com a parc públic, restaurar les antigues àrees extractives i suprimir els usos marginals

La Comissió territorial d’urbanisme de Girona, presidida pel director general d’Ordenació del Territori i Urbanisme, Agustí Serra, ha aprovat definitivament avui el Pla especial de les Pedreres, que impulsa l’Ajuntament de Girona (Gironès)  per reordenar aquest espai emblemàtic de la ciutat.
Les Pedreres ocupen 90 hectàrees de superfície a l’est de Girona, darrera del casc antic, i al límit del PEIN de les Gavarres. Es tracta d’un espai d’interès natural, paisatgístic, històric i geològic, molt arrelat a la ciutat. L’objectiu del Pla especial és regular la seva ordenació per recuperar l’espai, facilitant-ne la utilització, en part, com a parc públic, tot i que també es compaginarà amb la titularitat i l’ús privat d’alguns sectors.
Recuperació paisatgística
Així, es restauraran les Pedreres, garantint el seu paper de connector entre les zones verdes de la ciutat i com a espai de transició amb el PEIN de les Gavarres. En la restauració es tindrà en compte la seva importància paisatgística, com a peça essencial en la silueta de la ciutat. Com a parc públic, es recuperaran les antigues àrees d’extracció de pedra, s’ordenarà la xarxa de camins i els equipaments lligats al funcionament del parc.
Igualment, s’enderrocaran les barraques il·legals i se suprimiran els usos marginals que degraden el paisatge, complementant-ho amb la revegetació forestal de l’espai. Finalment, es regularà el tipus d’edificacions que s’admetran a les Pedreres, els elements auxiliars, materials de construcció que es podran emprar i la tipologia de tanques.
Usos públics: parc i xarxa viària
El Pla especial diferencia clarament els àmbits destinats a l’ús públic (la xarxa viària i el parc) dels àmbits d’intervenció per a la recuperació de l’espai natural i el paisatge (espais forestals, de feixes i de garriga).
Pel que fa la xarxa viària, es crearan accessos al parc des de Vista Alegre, les Pedreres, el Barri Vell, el carrer del Carme i Vilarroja. Dins del parc, es jerarquitzarà la xarxa viària i de camins establint les amplades i el tractament de cada via, per tal de donar accés a les edificacions existents i futures i de formar itineraris paisatgístics. Els espais de parc es destinaran al passeig ciutadà i podran incorporar els edificis de serveis i equipaments que siguin necessaris per desenvolupar aquesta funció.
Millora i conservació dels espais naturals
De la seva banda, els espais forestals són aquells que especifica la legislació i el Pla conté determinacions adreçades a la conservació i millora dels seus ecosistemes. Els espais de feixes són terrenys agraris destinats, majoritàriament, al cultiu d’arbres fruiters. L’Ajuntament regularà normativament com hauran de ser les petites construccions lligades a aquesta activitat. Finalment, els espais de garriga corresponen a terrenys amb formacions arbustives baixes.
En els espais de bosc i de garriga només s’admetran usos rústics, mentre que als de feixes s’hi podran implantar usos i construccions propis de l’activitat agrícola i ramadera, com ara hípiques, que puguin complementar activitats de turisme rural, educació ambiental o artesanals.
 
El Pla recull la necessitat que l’Ajuntament de Girona elabori un programa de reallotjament de les famílies que viuen en habitatges situats en terrenys públics o privats que ara es destinaran a parc públic.
 
Impuls al port del Port de la Selva
D’altra banda, la Comissió també ha aprovat definitivament el Pla especial del port del Port de la Selva (Alt Empordà). L’àmbit ocupa una superfície de gairebé 165.000 m2, dels quals 37.849 es troben a la part de terra i altres 126.963 m2, a l’aigua.
Els objectius del Pla són la zonificació i regulació dels usos admesos i la potenciació de la nàutica, entre d’altres. També aborda la dotació de serveis, la integració del port amb la ciutat, la millora de les connexions per a vianants i la implantació de mesures ambientals.
Pel que fa a la part de terra, es reorganitzaran els accessos al dic de recer; s’ordenarà la zona tècnica situada al moll Gross; s’urbanitzarà el moll d’en Balleu, i es reordenaran els edificis de restauració situats a la platja de l’Escar i al passeig Josep Vicenç Foix.