La reparació del pont de Can Pascol precedeix el reasfaltatge de la parcel·lària

Comparteix-ho amb els teus amics:

La reparació del pont de Can Pascol, a la Pinya, és una de les actuacions que precedeix el reasfaltatge de la parcel·lària.

Aquest pont per al pas d’aigua s’havia deteriorat amb el pas del temps i hi havia perill d’esfondrament per una esquerda. Per aquest motiu, s’ha reparat amb la construcció d’una llosa de formigó armat de 20 cm de gruix que s’ha col·locat al damunt del pont existent proporcionant-li la resistència necessària per seguir assumint el transit de camions. L’actuació ha tingut un cos de 12.0000 euros i és una de les de les obres necessàries abans del reasfaltatge de la parcel·lària. Aquest es farà a l’estiu en el tram que va de la Pinya fins a veïnat de les Olletes, al Mallol. Abans però cal fer-hi més actuacions, com la neteja del drenatge i la reparació de fondalls.

En les darreres setmanes també s’ha arreglat el tram de 6 km de la carretera que uneix Sant Privat amb Vidrà que és de titularitat de l’Ajuntament de la Vall d’en Bas. En aquest cas s’ha netejat el sistema de drenatge que estava obturat i provocava que l’aigua passés per la carretera accelerat el deteriorament del paviment. També s’ha reparat l’asfalt tapant els forats i fondalls. El cost d’aquesta actuació ha estat de 23.000 euros.

Finalment, aquest mes d’abril s’ha asfaltat el primer tram del Carrer de la Via del Tren de Sant Esteve d’en Bas. Aquest era l’única via de Sant Esteve d’en Bas que encara no està pavimentat. Aquesta actuació s’ha fet pensant en facilitar l’accés des de Sant Esteve d’en Bas al futur centre per a la gent gran.