L’Ajuntament de Sant Joan les Fonts aprova l’adquisició de la fàbrica Pere Vila del municipi, les inversions sostenibles i la nova ordenança de tinença d’animals

Comparteix-ho amb els teus amics:

El passat dilluns 14 de maig el Ple de l’Ajuntament de Sant Joan les Fonts va aprovar per 6 vots a favor (PDeCAT) i 4 abstencions (CUP) l’adquisició de la “Fàbrica Vila” (Can Lics), una antiga fàbrica paperera del municipi situada a la llera del riu Fluvià.

L’immoble, que s’adquireix per un import de 650.000 euros, està situat al Carrer Santa Magdalena del nucli antic de Sant Joan les Fonts. Es tracta d’un espai que resultarà molt útil per al servei i ús municipal. L’import es pagarà durant un període de quatre anys, a raó de 162.500 euros anuals, amb unes condicions molt favorables, sense interessos ni comissions.

Aquesta adquisició s’emmarca dins la voluntat del consistori de desenvolupar les unitats d’actuació d’aquest sector i seguir treballant dins el marc del Pla Especial del nucli antic, que va ser aprovat l’any 2011, per revitalitzar i donar la importància que es mereix el nostre barri vell.

El Planejament vigent en aquest sector preveu un espai lliure al llindar nord de l’Estada Juvinyà per realçar aquesta edificació, declarada com a bé d’interès cultural nacional. Aquesta futura zona verda forma part de la finca de la fàbrica Vila, i és per això que calia la seva adquisició per incloure-la com a espai lliure (clau ZV) al voltant de l’Estada Juvinyà. L’adquisició d’aquest edifici industrial, amb la nova reordenació prevista al planejament, permetrà la regeneració del nucli antic, mantenint al mateix temps, una part dels edificis restaurats de la fàbrica actual, de gran valor pel seu interès arquitectònic i històric.

El Pla general d’ordenació urbana vigent (PGOU) del municipi preveu també la construcció d’un nou pont que permeti enllaçar aquest nucli amb el nou eixample que es desenvolupa a l’altra costat del riu, al voltant del mas Peracaula. Al Polígon d’actuació d’aquest sector es preveu el traçat del nou viari que unirà el carrer Enric Granados i el nou pont previst sobre el riu Fluvià. Aquest nou viari està englobat dins d’aquest immoble industrial que es objecte d’aquesta adquisició.

També destacar entre els acords presos al Ple de dilluns passat l’aprovació inicial del Reglament de protecció d’animals de Sant Joan Les Fonts, on es regula la nova ordenança de tinença d’animals, de recollida de femtes a la via pública i la obligatorietat de tots els gossos que visquin i passegin pels nuclis urbans del municipi d’estar censats i realitzar una extracció de sang per formar part de la base de dades que s’està duent a terme amb l’empresa Vetgenomics.

Per acabar al ple, es vàren aprovar les invesions financerament sotenibles, en compliment del Reial Decret llei 1/2018 de 23 de març, pel qual es prorroga pel 2018 el destí el superàvit de les corporacions locals per a inversions financerament sostenibles i es modifica l’àmbit objectiu d’aquestes. Les obres que s’executaran a l’exercici 2018, amb càrrec del romanent de tresoreria, tindràn un total de 145.708€.

Info: Ajunt. Sant Joan les Fonts