Ajuts per promoure el lloguer d’habitatges per a estudiants a Olot

Foto: El regidor Jordi Alcalde i la responsable de l'Oficina d'Habitatge, Míriam Paredes - Ajunt. Olot
Comparteix-ho amb els teus amics:

La convocatòria preveu ajudes de fins a 2.000 euros per habitatge i seguint amb la novetat incorporada l’any passat se centra a tota la ciutat.

Foto: El regidor Jordi Alcalde i la responsable de l’Oficina d’Habitatge, Míriam Paredes – Ajunt. Olot

Aquest any la convocatòria es manté per tot Olot, malgrat es continua fent èmfasi a promoure el lloguer d’habitatges del barri vell per a estudiants dins l’àrea delimitada pels carrers Sant Bernat, Verge del Portal, Esgleiers, Plaça d’Esteve Ferrer, Sant Esteve, Sant Tomàs, Plaça Móra, carrer Hospici, carrer Lorenzana, Valls Nous, el riu Fluvià, Plaça Palau, Escultor Llimona i la Ronda Sant Bernat.

Per acollir-se a la convocatòria els habitatges han de tenir les característiques següents:

–        Ser una vivenda que provingui del mercat lliure
–        Disposar de cèdula d’habitabilitat i de Certificat d’Eficiència Energètica
–        El preu màxim d’arrendament 4,20€/m2 útil segons amidament cèdula d’habitabilitat
–        Els estudiants han d’estar matriculats en algun dels instituts d’estudis superiors d’Olot
–       El contracte ha d’haver estat formalitzat durant aquest any i tenir una durada mínima del curs escolar 2018-2019

L’import de la subvenció s’estableix en 100 € mensuals, amb un límit màxim de 1.200 euros per habitatge. Aquesta subvenció només es pot atorgar una vegada acreditada la vigència del lloguer i per un període màxim de dotze mesos, prèvia presentació del rebut del lloguer.

També s’estableix una subvenció complementària i addicional per aquells habitatges que estiguin ubicats a l’àrea delimitada del Nucli Antic d’Olot per poder fer front a les possibles despeses de posar a punt un habitatge en règim de lloguer.

L’import màxim que es pot obtenir és de 800 euros (només es pot atorgar una vegada acreditada la despesa subvencionable) per a adequar, per exemple, les peces i elements que conformen la vivenda, les instal·lacions d’aigua, gas, calefacció, electricitat i sanejament, millores de banys i cuines, entre altres treballs per tal que l’habitatge pugui ser destinat de manera immediata a un llogater-estudiant.

El termini de presentació de sol·licituds s’obrirà al dia següent de la publicació de les bases al BOP i finalitzarà el 31 d’octubre. Per a més informació, cal dirigir-se a l’Oficina Local d’Habitatge d’Olot.

Info i foto: Ajunt. Olot