Signatura amb SOREA del conveni de col.laboració per renovar el fons de solidaritat per atendre persones en situació de vulnerabilitat

L’Ajuntament d’Olot ha signat amb SOREA un conveni de col·laboració per renovar el fons de solidaritat adreçat al col·lectiu de persones en situació de vulnerabilitat econòmica del municipi que no puguin fer front a la factura de l’aigua.

La renovació ha dotat el fons social d’Olot amb 5.000€, la meitat dels quals ha estat aportada per SOREA i l’altre meitat per l’Ajuntament. La vigència del conveni que inicialment es va signar el 2015 finalitzarà a el desembre d’aquest any.

L’Alcalde d’Olot, Josep M. Corominas, i Josep Maria Montserrat, gerent de concessions de SOREA, van signar el passat 29 de juny la pròrroga del conveni per regular el fons de solidaritat. Actualment, SOREA té signats fons de solidaritat amb més de 180 municipis arreu de Catalunya per ajudar a les famílies amb dificultats econòmiques perquè puguin fer front a les despeses de la llar.

Les persones que vulguin acollir-se a l’ajut del fons de solidaritat s’hauran d’adreçar als Serveis socials de l’Ajuntament d’Olot per efectuar la sol·licitud via instància. Serveis socials s’encarregarà de fer arribar un informe a SOREA de la persona en situació de vulnerabilitat econòmica i, si l’usuari compleix els requisits establerts, passarà a ser beneficiari del fons.