Última setmana d’extraccions gratuïtes de sang als gossos de Sant Joan les Fonts

El dilluns 16 de juliol s’inicia la campanya d’identificació de les femtes de cànids a la vía pública.

L’Ajuntament ha posat a disposició dels propietaris dels gossos dos mesos i mig per regularitzar el cens i dur a terme l’extracció de sang al veterinari (de forma gratuïta) des del 2 de maig fins aquest proper dissabte, dia 14 de juliol. Un cop passat aquest període l’extracció l’hauran de pagar els propietaris i tindrà un cost d’uns 42€. A més, podran ser sancionats si passegen el gos sense la xapa identificativa conforme ja ha realitzat l’extracció.

Aquesta campanya d’identificació, mitjançant l’ADN dels gossos, als propietaris que no recullin les deposicions a la vía pública iniciarà el període de sancions el proper dilluns 16 de juliol. Amb la seva implementació es vol aconseguir que els nuclis urbans i tota la via pública es mantingui neta de femtes de cànids, evitant així els problemes de salut, convivència i d’imatge que això comporta. Amb la identificació mitjançant l’ADN dels excrements, els propietaris podran ser identificats a través del cens genètic realitzat durant aquests mesos, i l’Ajuntament podrà emetre la sanció.

Les multes aniran des dels 200€ fins als 500€ depenent de la reincidència en la identificació. La nova ordenança pretén eliminar aquesta xacra dels carrers, plaçes i parcs infantils, així com també millorar la convivència veïnal i la imatge que es dóna als turistes quan visiten el municipi.

Com funciona la identificació mitjançant ADN?

Can-ID és el sistema d’identificació genètica de mostres canines de Vetgenomics per reduir la problemàtica de les deposicions canines a la via pública i la impossibilitat d’identificar gossos robats o abandonats als que se’ls hi ha arrencat el xip físic. El primer pas ha començat amb l’Ajuntament establint, mitjançant la nova ordenança municipal, l’obligació de censar genèticament els gossos del municipi, un cens que es realitza a partir de mostres de sang o saliva extretes per veterinaris. A tots els gossos censats genèticament se’ls proporciona una xapa identificativa, una prova del civisme del propietari del gos.

Els perfils genètics es guarden en una base de dades localitzada en un servidor de Vetgenomics que garanteix la seva seguretat fent còpies diàries. Les mostres de femta seran recollides per l’agent cívic, que certificarà que la mostra ha estat recollida en la via pública.

Com s’iniciarà la campanya?

Durant els dos mesos i mig de sensibilització de campanya, l’agent cívic ha voltat pel municipi informant i comprovant que els propietaris dels gossos hagin fet les extraccions i informant-los que són gratuïtes fins el 14 de juliol, i també, que a partir del dilluns 16, començarà a analitzar les femtes i s’aplicaran les sancions corresponents.

L’ordenança estableix l’obligatorietat de censar tots els cànids del municipi, però l’extracció de sang no serà obligatòria als gossos de caça, els pigalls o els que visquin permanenment albergats en cases de pagès disseminades, i per tant, no passegin mai pels nuclis urbans.