115 alumnes amb ceguesa i discapacitat visual greu de Girona tornen al ‘cole’

Comparteix-ho amb els teus amics:

El 99% ho fa en centres educatius ordinaris, fet que impulsa la inclusió entre tots els estudiants.

Girona, ​​14 setembre 2015 (ONCE).- Més de 7.500 alumnes amb ceguesa o discapacitat visual greu de tot l’estat afronten en aquests dies la volta a l’activitat escolar i acadèmica com la resta de companys, amb el suport dels professionals dels equips de suport específic a la ceguesa i la discapacitat visual greu, formats per professionals d’ONCE i dels departaments d’Ensenyament. El 99% dels estudiants ho faran escolaritzats en centres d’ensenyament ordinari, és a dir, seguint el principi de la inclusió educativa. Aquest model inclusiu ha aconseguit que, en finalitzar l’ESO, la taxa d’abandonament escolar d’aquests alumnes sigui gairebé tres vegades inferior a la mitjana espanyola, un 9,6% enfront del 23,5% d’Espanya, i dos punts per sota de la mitjana europea, que se situa en el 11,9%, segons l’últim informe de l’agència comunitària d’estadística Eurostat.

Alumnos de un Colegio de Alcalá de Henares, Educación integrada

A Catalunya 1.190 alumnes s’incorporen avui a les aules: 971, a Barcelona; 115, a Girona; 44, a Lleida i 60, a Tarragona. Tots ells tenen el suport dels professionals del Centre de Recursos Educatius per a Deficients Visuals (CREDV).

En el cas de Catalunya, la distribució dels alumnes per nivells educatius és: 284 escolars corresponen a Educació Infantil; 206 són d’Educació Primària; 144 estan ja a l’ESO; 23 cursen Batxillerat; 68, Formació Professional; 99 són universitaris; i 366 estan inscrits en un altre tipus d’ensenyaments.

Nivell Estudis

Nombre Alumnes

Educació Infantil

284

Educació Primària

206

Educació Secundària

144

Batxillerat

23

FP

68

Universitaris

99

Altres

366

Total

1.190

La inclusió dels infants amb discapacitat visual en un àmbit educatiu normalitzat respon al fet de crear un únic sistema on s’integrin tots, prevalent sempre el dret de qualsevol alumne a rebre una atenció educativa equitativa i de qualitat, i respectant les necessitats específiques de cada un d’ells.

A Catalunya, el CREDV / Centre de Recursos Educatius de l’ONCE a Barcelona, coordina per a tot Catalunya, l’ atenció de les necessitats educatives derivades de la discapacitat visual de cadascuna de les persones. Intervé en totes les etapes i modalitats educatives, per la qual cosa ha d’adoptar línies d’actuació diverses, flexibles i ajustades, en cada cas, a la situació que s’ha de tractar amb la finalitat de poder donar al alumne la resposta més correcta. El seu àmbit d’intervenció s’estén a Aragó, Illes Balears, Navarra i La Rioja.

Per a cada alumne amb discapacitat visual s’elabora un Pla Individualitzat d’Atenció, segons les seves necessitats, i se li assigna un mestre/a itinerant encarregat, entre altres funcions, d’assessorar al centre i al professorat d’aula, assessorar i orientar les famílies i realitzar un treball directe amb l’alumne.

Aquest treball directe és possible gràcies als professionals del Centre de Recursos Educatius per a Deficients Visuals (CREDV) / CRE ONCE Barcelona, que abasta tots aquells aspectes que puguin afavorir i potenciar la plena inclusió educativa de la persona: estimulació visual; autonomia personal, orientació i mobilitat, ensenyament d’un sistema de lectoescriptura (braille o tinta); aprenentatge de l’ús de la tiflotecnologia (tecnologia adaptada); orientació acadèmica i professional; oci i temps lliure; currículum escolar; adaptació de recursos educatius; tecnologies de la informació i la comunicació, etc. A més, el mestre de suport itinerant coordina i realitza el seguiment de la intervenció d’altres professionals, específics en ceguesa, amb l’objectiu d’aconseguir la major autonomia de l’alumnat i dels professors dels centres, però sense substituir-los en cap cas.

Els Equips Específics estan formats per professionals, experts en diferents àrees d’intervenció: mestre, tècnic de rehabilitació, psicòleg, pedagog, treballador social, psicopedagog, instructor en tecnologia accessible (tiflotecnologia)…

L’atenció va dirigida a totes les etapes educatives, des de l’atenció primerenca i educació infantil, als ensenyaments obligatoris -Primària i Secundària-, ensenyaments post obligatoris i estudis universitaris, educació de persones adultes i atenció a alumnes escolaritzats en centres d’educació especial.

Per a cada nou curs, els serveis de producció bibliogràfica de l’ONCE treballen intensament, perquè, en la tornada a l’escola, els nens i joves cecs puguin portar a les motxilles, des del primer dia de classe, i amb la mateixa il·lusió que els seus companys, els mateixos llibres, però transcrits al sistema braille. Molts d’ells, compten amb adaptacions tecnològiques i informàtiques facilitades per l’ONCE per seguir el curs: ordinadors que parlen; anotadors i calculadores parlants; impressores en braille; lectors de pantalla…