46 persones troben feina gràcies als programes ocupacionals gestionats per l’Ajuntament d’Olot

Comparteix-ho amb els teus amics:

Realitzaran treballs de manteniment i millora de la ciutat amb un contracte de, com a mínim, sis mesos de durada.

La majoria de les persones contractades s’incorporaran abans de finalitzar l’any i la resta ho faran durant el primer semestre del 2020.

El Servei d’Ocupació de Catalunya ha resolt favorablement la petició de l’Ajuntament d’Olot en relació a la sol·licitud per diferents programes d’experienciació. El Consistori contractarà 40 persones que realitzaran treballs de millora de la ciutat i al mateix temps, algunes d’elles rebran formació i/o acompanyament durant l’horari laboral. 6 tècnics s’encarregaran de coordinar i orientar les persones contractades i d’altres que estiguin en recerca de feina i entrin com a usuaris en algun d’aquests programes.

Aquestes contractacions són possibles gràcies als programes següents:

Enfeina’t: és un programa d’acompanyament a la contractació i la inserció per a persones en situació de desocupació de llarga durada. L’Ajuntament d’Olot contractarà 5 persones durant dotze mesos: 1 jardiner, 1 conserge per instal·lacions esportives, 1 informadora, i 2 administratiu/ves. Per tal de facilitar una millor adaptació al lloc de treball i aportar un reforç competencial durant la contractació i a posteriori d’aquesta, es realitzarà un acompanyament individualitzat i permanent de la persona participant al llarg de tot el període de contractació i la seva posterior inserció laboral.

Contractació en pràctiques de joves beneficiaris del Programa de Garantia Juvenil: Es contracta en la modalitat de contracte en pràctiques persones inscrites en el Registre com a beneficiàries en el Programa de Garantia Juvenil i inscrites com a demandants d’ocupació al Servei d’Ocupació de Catalunya. S’han contractat 5 joves per diferents àrees de l’Ajuntament: Urbanisme, Habitatge, Brigada, Esports i Cultura compartit amb DinàmiG.

Els joves han d’acreditar estar en possessió d’un títol universitari o de formació professional o de grau mig o superior o títols oficialment reconeguts com a equivalents o d’un certificat de professionalitat que els habilitin per a l’exercici professional així com complir una sèrie de requisits que exigeix la modalitat del contracte de treball en pràctiques.

Gràcies al programa Treball i Formació l’Ajuntament contractarà 10 persones. D’aquestes, 8 contractacions permetran trobar feina a persones en risc de caure en situació d’atur de llarga durada i no perceptores de prestació per desocupació, subsidi ni ajuts i preferentment més grans de 45 anys. Tres persones realitzaran tasques de jardineria i tres de peons de neteja durant 6 mesos. Una persona més farà de peó de neteja i un últim de pintor/a durant 12 mesos.

Dins d’aquest programa també es contractaran 2 dones en situació d’atur com a peons de neteja. Les contractacions tenen una durada de 12 mesos. Els peons de neteja entren dins el projecte que porta per nom “fem dissabte als barris” i s’encarreguen de la neteja extraordinària. Els jardiners/es treballen en la millora dels espais naturals de la Moixina i Parc Nou i el pintor en la regeneració d’espais públics urbans. A més, realitzen una formació inclosa dins el contracte laboral de 60 hores (30h de formació transversal amb la finalitat de dotar-les de les diferents competències bàsiques i transversals; comunicació, adquisició d’hàbits, habilitats, relació interpersonal, etc. i les 30h restants de competències digitals bàsiques).

– Mitjançant el programa Treball als Barris -que dona suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i social- l’Ajuntament d’Olot contractarà 19 persones per plans ocupacionals (residents al Nucli Antic), 3 tècnics orientadors i un coordinador d’accions integrals de barris.

• S’inclouen dins d’aquest programa la contractació durant sis mesos d’un agent cívic.
• El projecte “Fem el Barri Bell” de neteja d’espais i via pública es podrà donar feina a 6 peons de neteja més un supervisor durant 9 mesos.
• D’acord amb el projecte “Redescobrim espais verds del barri” es podrà dur a terme la contractació de 8 peons de jardineria més un supervisor durant 6 mesos. Per tal de donar suport en noves tecnologies per a la recerca de feina es podran realitzar 2 contractacions de 6 mesos cadascuna.
• I finalment s’hi incorporarà 1 coordinador d’accions integrals de barris contractat durant 12 mesos en categoria de tècnic.

Amb el programa Treball als Barris l’Ajuntament d’Olot també podrà contractar 3 tècnics que realitzen un servei d’orientació i acompanyament cap a la consecució d’una ocupació a 160 persones residents al Nucli Antic i que estiguin en recerca de feina.

– Per últim, cal esmentar que a través del Programa Ubicat, també s’ha pogut contractar a 3 tècniques que orientaran a 80 persones (50 dins el col·lectiu considerat generalista i els 30 restants en canvi, aturats de llarga durada) al llarg del proper any 2020.

Dins aquests programes, es realitzen accions d’acompanyament a la inserció i suport ocupacional per a la inclusió social. En poden ser destinatàries persones en situació d’atur, persones inactives però també algunes treballadores en recerca de millora laboral però preferentment, aquelles que es troben en una situació de precarietat laboral i aquest acompanyament els pot suposar una millora de la seva ocupabilitat alhora que una nova via d’entrada al mercat laboral.

Aquests programes estan finançats pel Servei d’Ocupació de Catalunya, pel Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social i alguns d’ells també pel Fons Social Europeu.

Amb els plans ocupacionals l’Ajuntament d’Olot continua treballant en l’impuls a noves polítiques que permetin inserir més persones a l’atur i seguir avançant en la qualitat de l’ocupació. Segons dades d’aquest mes d’octubre, 12.511 persones inscrites a la Seguretat Social a Olot (25.348 a la Garrotxa). Amb aquestes xifres, la ciutat ha superat el rècord de persones ocupades. Des de l’any 2003, la dada màxima s’havia donat al 2008 (també a l’octubre, a Olot hi havia 12.493 persones inscrites a la Seguretat Social, 23.774 a la Garrotxa). L’octubre amb menys ocupats va ser el 2013, amb 10.301 inscrits a Olot i 20.783 a la Garrotxa.