Agricultura posa en marxa el Pla de bioseguretat a les explotacions porcines

ACN Imatge d'una explotació porcina.
Comparteix-ho amb els teus amics:

El Departament d’Agricultura ha posat en marxa el Pla de bioseguretat de les explotacions porcines amb l’objectiu de garantir l’assessorament als productors i verificar l’existència de les mesures mínimes de bioseguretat, moltes de les quals ja previstes en la normativa vigent en matèria d’ordenació de les explotacions ramaderes. D’entre les actuacions més destacades, el Pla preveu la realització d’una enquesta de manera periòdica a totes les explotacions porcines, mitjançant la qual se’ls atorgarà una puntuació individualitzada. Com a norma general, l’enquesta serà complimentada per part dels veterinaris de les Associacions de Defensa Sanitària (ADS), de manera imparcial i objectiva.

ACN Imatge d'una explotació porcina.
ACN Imatge d’una explotació porcina.

L’aplicació de mesures adequades de bioseguretat, tant a les explotacions com en el transport d’animals, redueix en gran mesura el risc d’entrada i difusió de les malalties a les explotacions. Des d’aquest punt de vista el Pla pretén ser l’eina que permeti conèixer el nivell de bioseguretat existent, especialment a les explotacions porcines, i detectar els punts crítics per tal de poder endegar les línies de treball necessàries per millorar en aquest àmbit, entre les quals hi ha la formació dels ramaders i dels veterinaris. Alhora, l’anàlisi dels resultats obtinguts permetrà valorar fins a quin punt el sector porcí català està preparat per a fer front als nous reptes sanitaris, com poden ser l’aparició de malalties emergents que comprometrin les exportacions.

Des del punt de vista de l’assessorament sanitari als ramaders i amb la intenció de reforçar el paper de les ADS en aquest àmbit i de dotar de més contingut la seva tasca preventiva, el Pla preveu que siguin les pròpies ADS i els seus veterinaris els encarregats de l’execució d’aquest projecte, mentre que les funcions del Departament d’Agricultura se centraran en la coordinació i supervisió de les actuacions dutes a terme per part de les ADS, l’anàlisi de les dades obtingudes i la revisió del contingut del Pla en funció de la seva evolució.

La sanitat és un dels factors clau que garanteixen la supervivència i consolidació de les produccions ramaderes catalanes, motiu pel qual Agricultura és conscient que cal treballar per maximitzar el nivell de bioseguretat de les explotacions, i en particular, el de les explotacions porcines, especialment per tal de fer front amb garanties a les amenaces sanitàries que ha d’afrontar el sector, entre els quals hi ha el risc d’entrada de malalties emergents o re-emergents, com la pesta porcina africana (PPA) present a l’est d’Europa o la febre aftosa, present en alguns països mediterranis del nord d’Àfrica.

D’altra banda, cal considerar també els reptes sanitaris futurs que es presenten al sector, com la qualificació d’oficialment indemne d’Aujeszky a nivell de tot el territori, l’interès de la indústria càrnica catalana en proveir-se d’animals procedents d’explotacions que ofereixin garanties sanitàries addicionals, com són el control de la triquinel·losi o el de la salmonel·losi i l’aplicació del Pla estratègic i d’acció coordinat pel Ministeri d’Agricultura per reduir el risc de selecció i disseminació de resistències als antibiòtics.

El concepte de bioseguretat és un concepte indissociable de l’activitat productiva però a més té una component econòmica molt important, ja que garanteix al sector ramader un estatus sanitari que sense ell podria posar en risc l’estabilitat i consolidació de les exportacions i del consum intern, provocant importants pèrdues econòmiques tant a nivell de les mateixes explotacions com a nivell global del sector, especialment del porcí, pel pes que representa en el conjunt del sector ramader i per les restriccions comercials que se’n poden derivar.

El Pla de bioseguretat a les explotacions porcines va ser presentat el 6 de novembre del 2014 a Taula Sectorial del Porcí i des del mateix mes de novembre passat Agricultura ha organitzat sessions formatives dirigides als tècnics del departament i als responsables i tècnics de les Agrupacions de Defensa Sanitària (ADS) de porcí de Catalunya.