Ajudes per a les obres d’arrenjament a l’interior d’habitatges de persones grans

Comparteix-ho amb els teus amics:

La Generalitat ofereix una línia d’ajuts dirigida a les persones de més de 65 anys. Fins al 21 de novembre es poden presentar les sol·licituds a través de l’Oficina Local d’Habitatge d’Olot.

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya ha obert una convocatòria per subvencionar obres d’arranjament de l’interior de vivendes per facilitar l’autonomia de les persones grans i donar suport a les persones amb dependències.

Poden accedir a aquesta convocatòria les persones majors de 65 anys o amb situació de dependència, tant si són propietaris com si són llogaters, però no poden tenir cap altres habitatge en propietat a Catalunya. Les sol·licituds es poden presentar fins al 21 de novembre a l’Oficina Local d’Habitatge d’Olot, ubicada al primer pis de l’Ajuntament d’Olot.

L’import màxim de la subvenció és de 2.500 euros i s’establirà en funció dels costos o despeses subvencionables del conjunt de les obres d’arranjament que han d’estar destinades a afavorir la mobilitat i l’autonomia de les persones grans en el seu domicili.