Aprovades les bases per a les barraques de Festes del Tura 2022

Comparteix-ho amb els teus amics:

Properament s’obrirà el termini de presentació per a les entitats que tindran fins al 17 de juny per presentar les sol·licituds. Per dubtes o més informació, cal contactar amb l’Àrea de Festes de l’Ajuntament d’Olot.

Aquest dijous 28 d’abril la Junta de Govern Local ha aprovat les bases per a  l’adjudicació de Barraques i Neteja de Gots, per les Festes del Tura 2022, que tindran lloc del 7 a l’11 de setembre.

L’objectiu d’aquestes bases és l’adjudicació de les 9 barraques que s’instal·laran amb motiu de les Festes del Tura 2022: 8 al Firal i 1 a la Plaça Campdenmàs. Les entitats i associacions que vulguin encarregar-se d’una barraca en el marc de les Festes el Tura 2022 cal que presentin la seva sol·licitud a les oficines de l’Àrea de Cultura i Educació d’Olot, al segon pis de l’Hospici. Properament s’obrirà el termini de presentació de sol·licituds que finalitzarà a les 14 hores del dia 17 de juny de 2022.

En el moment de presentar la petició, caldrà presentar, personalment, una sol·licitud que inclogui la instància de l’entitat sol·licitant per participar en el concurs, certificat del secretari/a de l’entitat que acrediti la data de constitució, la inscripció al registre corresponent així com la vigència de l’entitat i els membres de la seva junta actual, el certificat del nombre de membres de l’associació i la memòria explicativa de l’activitat de l’entitat i pressupost detallat d’ingressos i despeses de l’exercici 2019 (com a últim any d’activitat habitual abans de la pandèmia) amb els actes que l’associació desenvolupa a Olot.

Tal com s’ha portat a terme en totes les anteriors edicions, les peticions es valoraran i se’ls atorgarà una puntuació que tindrà en compte les activitats, característiques, membres i altres elements de cada organització. Cal recordar que dues o més entitats poden concórrer conjuntament per a l’adjudicació d’una mateixa barraca i totes les peticions seran valorades per la Comissió integrada per tècnics de l’Ajuntament d’Olot, el personal tècnic de l’Àrea de Festes i els membres de la Comissió de Festes.

Serà requisit indispensable que els responsables de les entitats a qui se’ls hi concedeixi una barraca participin de formacions organitzades des de Joventut i el Consorci d’Acció Social en relació a la dispensació responsable d’alcohol i reducció de riscos, l’abordatge de les violències sexuals en espais d’oci nocturn i l’assessorament personalitzat en abordatge de violències sexuals en espais d’oci nocturn.

| Per a més informació o qualsevol consulta, cal contactar amb l’Àrea de Festes de l’Ajuntament d’Olot a través del telèfon 972 27 27 77 o el correu electrònic festes@olot.cat. També amb el formulari següent.