Aprovat el cartipàs del Consell Comarcal de la Garrotxa

Comparteix-ho amb els teus amics:

Ahir dimecres, 17 de juliol, es va celebrar la sessió extraordinària de ple Consell Comarcal de la Garrotxa, per aprovar el cartipàs, presidida per Santi Reixach.

La consellera Fina Surina va ser nomenada vicepresidenta primera de la corporació, i el conseller Jordi Cargol, vicepresident segon. A nivell organitzatiu, va ser aprovada la proposta d’organització de l’ens comarcal, establint àrees de govern. Concretament, l’organització del Consell Comarcal per aquest mandat 2019 – 2022 va quedar establerta de la següent manera:

– Vicepresidenta primera i consellera delegada d’Acció Social: Fina Surina i Gelis
– Vicepresident segon i conseller comarcal delegat de Medi Ambient, Salut Pública i Emergències: Jordi Cargol i Cros.
– Conseller comarcal delegat de Territori, Mobilitat, Infraestructures i Energia: Jordi Güell i Güell.
– Conseller comarcal delegat d’Assistència als Municipis: Joan Gainza i Agustí – Conseller comarcal delegat de Desenvolupament Local: Pere Vila i Frigola.
– Consellera comarcal delegada de Turisme i Cultura: Maria Vidal i Jodar.
– Consellera comarcal delegada d’Educació: Gemma Canalias i Rafel.
– Conseller comarcal delegat de Joventut: Aniol Sellabona i Aguilera.
– Consellera comarcal delegada de Gestió Econòmica: Montserrat Torras i Surroca.
– Conseller comarcal delegat d’Esports i Lleure: Albert Fàbrega i Sànchez.
– Conseller comarcal delegat de Sistemes d’Informació: Bernat Sanz i Fernández.
– Conseller comarcal delegat d’Organització interna: Antoni Arimany i Torrent.
– Conseller comarcal delegat de Consum: Miquel Puig i Castañé.

Al ple, a més, es van aprovar, entre altres temes: les atribucions i competències del Consell de Presidència, la proposta d’aprovació de la composició dels grups comarcals, el nomenament de portaveus i la determinació de les aportacions econòmiques als grups. En relació als portaveus, durant el present mandat, Fina Surina exercirà de portaveu del grup Junts per Catalunya, Miquel Reverter ho serà pel grup d’Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal, i Lluís Riera i Josep Guix ho seran per part d’Alternativa Municipalista i Candidatura de Progrés respectivament.

A part de l’aprovació dels òrgans que ja venen establerts al Reglament Orgànic Comarcal, durant la sessió d’ahir es va aprovar el nomenament del gerent comarcal, càrrec en el que repeteix Sergi Martí i Arau.

Com a novetat aquest mandat es crea una Comissió de Coordinació de Govern, formada pel president, els vicepresidents, i els consellers delegats que formen part de l’equip de govern, a més del gerent i la secretària.

Finalment, entre els punts tractats, destaca l’aprovació de l’organització de les àrees de govern, establint l’àmbit d’actuació de cadascuna de les catorze àrees i la proposta de nomenament dels representants del Consell Comarcal de la Garrotxa a entitats, consorcis, organismes i comissions tècniques on l’ens comarcal hi és present, com per exemple, la Junta General del Consorci d’Acció Social, la Junta General del Consorci de Medi Ambient i Salut Pública del SIGMA o la Comissió d’emergències i protecció civil comarcal, entre altres.

Info: Consell Comarcal de la Garrotxa