Aprovat un nou calendari fiscal d’Olot per aquest 2020

Comparteix-ho amb els teus amics:

Aprovat un nou calendari fiscal d’Olot per aquest 2020

Amb la voluntat de facilitar el pagament d’impostos, taxes i preus públics a tota la ciutadania i a totes les empreses de la ciutat, l’Ajuntament d’Olot ha acordat un nou calendari fiscal per a l’any 2020. Inclou les modificacions següents:

  • L’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM), que s’havia de cobrar el 31 de març, es cobrarà el 31 de maig.
  • La taxa del mercat setmanal del dilluns, que s’havia de cobrar el 31 de març, es cobrarà el 31 de maig.
  • L’Impost de Béns Immobles (IBI) es cobrarà -estigui o no domiciliat, i sigui d’import superior o inferior a cent euros- amb dues vegades, del 50% cadascuna. La primera, a 30 de juny, enlloc del 31 de maig, i la segona a 30 de setembre. Es mantenen les dates pels ciutadans que s’han acollit a la Tarifa Plana (pagar tots els impostos i taxes amb una quota fixa cada mes de febrer a octubre ). I també es mantenen les dates pels ciutadans que tenen pactat des de fa temps el 50/25/25 que es paga el 30/6, 30/9 i 30/11.
  • Taxa del Mercat del rengle, que s’havia de cobrar el 31 de març, es cobrarà el 31 de maig.
  • Les exaccions diverses, que s’havien de cobrar a 31 de març, es cobraran el 31 de maig.

L’Ajuntament d’Olot facilitarà el pagament a terminis (dins l’any natural) sense interessos a tots els particulars o empreses que ho necessitin i que acreditin una manca de liquiditat (falta de tresoreria).

Informem que per efectuar els pagaments dels rebuts no domiciliats de l’impost de vehicles de tracció mecànica, la taxa del mercat setmanal i les exaccions diverses són vàlids els tríptics que, en el seu moment, es va enviar des de l’Ajuntament. Per tant, malgrat que en aquests tríptics hi consti com a data límit el 31/3, es podrà efectuar el pagament amb aquests mateixos documents (sense recàrrec a través de Caixabank) fins al 31/5.

Info: Ajunt. Olot