Aquest divendres dia 3 de juliol s’acaba el termini per poder sol·licitar ajuts al lloguer de fins a 200 euros al mes

Comparteix-ho amb els teus amics:

Aquest any, i a causa de la COVID-19, es recomana que les sol·licituds es presentin de forma telemàtica. Per a les persones que necessitin atenció presencial, des d’aquest dilluns es poden dirigir al Casal Marià. Hi ha temps fins al 3 de juliol.

Ja s’ha obert el termini de presentació de sol·licituds per als ajuts de pagament del lloguer. Els garrotxins que vulguin acollir-se a la convocatòria poden fer arribar la documentació corresponent. Aquest any, i amb motiu de l’estat d’alarma provocat per la COVID-19, es recomana fer la tramitació de forma telemàtica. Cal fer-ho a través d’aquest enllaç.

Les persones, però, que no tinguin accés a internet o amb dificultats per fer els tràmits telemàtics, podran presentar la seva sol·licitud, en el cas dels veïns d’Olot, de forma presencial fins al 3 de juliol, l’Oficina d’Habitatge d’Olot atén les peticions al Casal Marià (en l’horari de 8 del matí a 3 de la tarda). Només s’atendrà amb cita prèvia que caldrà sol·licitar prèviament a l’Oficina d’Habitatge 972 279128.

Ajudes de fins a 200 euros al mes per habitatge 

L’ajuda per al pagament del lloguer concedeix fins a un import anual màxim de 2.400 euros, és a dir, 200 euros mensuals com a màxim i ajustant-se en funció de cada unitat familiar i el preu del seu lloguer.

Els requisits per poder rebre aquesta prestació són:

 • Acreditar que es disposa de residència legal a Catalunya.
 • A l’hora de presentar la sol·licitud, els usuaris han de disposar i adjuntar la següent documentació:
  Disposar d’ingressos anuals de la unitat familiar iguals o superiors a 0,6 vegades l’Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC).
 • Ser titular del contracte de lloguer de l’habitatge.
 • Acreditar el pagament de la fiança al propietari o arrendador de l’immoble.
 • No pagar un lloguer mensual superior als 500 euros.
 • Estar al corrent del pagament del lloguer en el moment de la sol·licitud o poder justificar els 3 rebuts últims pagats.
 • Abonar el pagament del lloguer de l’habitatge a través de transferència bancària, rebut domiciliat o rebut emès per l’administrador de la finca.
 • Llibre de família.
 • Document del contracte de lloguer.
 • Acreditació del pagament de la fiança a l’arrendatari o propietari.
 • Rebuts de lloguer del 2020 abonats fins a la data de la presentació de la sol·licitud.
 • Qualsevol document o certificat que acrediti la situació econòmica i familiar de la unitat familiar com certificats de discapacitat, títol de família nombrosa o monoparental, etc.

Per aquesta convocatòria, la Generalitat de Catalunya ha previst un pressupost inicial de 20 milions d’euros, ampliables. Concretament l’any passat 52.073 famílies d’arreu del territori català van rebre aquesta subvenció.