Aquest divendres dia 3 de juliol s’acaba el termini per poder sol·licitar ajuts al lloguer de fins a 200 euros al mes

Comparteix-ho amb els teus amics:

Aquest any, i a causa de la COVID-19, es recomana que les sol·licituds es presentin de forma telemàtica. Per a les persones que necessitin atenció presencial, des d’aquest dilluns es poden dirigir al Casal Marià. Hi ha temps fins al 3 de juliol.

Ja s’ha obert el termini de presentació de sol·licituds per als ajuts de pagament del lloguer. Els garrotxins que vulguin acollir-se a la convocatòria poden fer arribar la documentació corresponent. Aquest any, i amb motiu de l’estat d’alarma provocat per la COVID-19, es recomana fer la tramitació de forma telemàtica. Cal fer-ho a través d’aquest enllaç.

Les persones, però, que no tinguin accés a internet o amb dificultats per fer els tràmits telemàtics, podran presentar la seva sol·licitud, en el cas dels veïns d’Olot, de forma presencial fins al 3 de juliol, l’Oficina d’Habitatge d’Olot atén les peticions al Casal Marià (en l’horari de 8 del matí a 3 de la tarda). Només s’atendrà amb cita prèvia que caldrà sol·licitar prèviament a l’Oficina d’Habitatge 972 279128.

Ajudes de fins a 200 euros al mes per habitatge 

L’ajuda per al pagament del lloguer concedeix fins a un import anual màxim de 2.400 euros, és a dir, 200 euros mensuals com a màxim i ajustant-se en funció de cada unitat familiar i el preu del seu lloguer.

Els requisits per poder rebre aquesta prestació són:

 • Acreditar que es disposa de residència legal a Catalunya.
 • A l’hora de presentar la sol·licitud, els usuaris han de disposar i adjuntar la següent documentació:
  Disposar d’ingressos anuals de la unitat familiar iguals o superiors a 0,6 vegades l’Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC).
 • Ser titular del contracte de lloguer de l’habitatge.
 • Acreditar el pagament de la fiança al propietari o arrendador de l’immoble.
 • No pagar un lloguer mensual superior als 500 euros.
 • Estar al corrent del pagament del lloguer en el moment de la sol·licitud o poder justificar els 3 rebuts últims pagats.
 • Abonar el pagament del lloguer de l’habitatge a través de transferència bancària, rebut domiciliat o rebut emès per l’administrador de la finca.
 • Llibre de família.
 • Document del contracte de lloguer.
 • Acreditació del pagament de la fiança a l’arrendatari o propietari.
 • Rebuts de lloguer del 2020 abonats fins a la data de la presentació de la sol·licitud.
 • Qualsevol document o certificat que acrediti la situació econòmica i familiar de la unitat familiar com certificats de discapacitat, títol de família nombrosa o monoparental, etc.

Per aquesta convocatòria, la Generalitat de Catalunya ha previst un pressupost inicial de 20 milions d’euros, ampliables. Concretament l’any passat 52.073 famílies d’arreu del territori català van rebre aquesta subvenció.

Comparteix-ho amb els teus amics: