Augmenten fins a un 20% els desnonaments hipotecaris executats pels jutjats de Girona i Barcelona durant el 2014

ARXIU ACN Membres de la PAH Girona presentant un document contra desnonaments a les portes del Palau de Justícia
Comparteix-ho amb els teus amics:

Els jutjats de Girona i Barcelona van executar durant el 2014 fins a un 20% més de desnonaments a persones que no podien pagar la hipoteca. Segons recull la memòria del Consell General del Poder Judicial (CGPJ), l’any passat a les comarques gironines hi va haver 868 particulars i famílies que van perdre l’habitatge on vivien -o una altra propietat- per no poder pagar les quotes del crèdit bancari. A Barcelona aquesta xifra s’eleva fins a les 2.678. La situació que van viure Girona i Barcelona, on aquest tipus de llançaments van créixer un 15 i un 20,2%, contrasta amb la de Tarragona i Lleida. Aquí els desnonaments hipotecaris executats pels jutjats van anar a la baixa i se’n van registrar un 5% menys.

ARXIU ACN Membres de la PAH Girona presentant un document contra desnonaments a les portes del Palau de Justícia
ARXIU ACN Membres de la PAH Girona presentant un document contra desnonaments a les portes del Palau de Justícia

Les dades fetes públiques pel CGPJ tenen una doble cara. Si es miren els números globals, l’any passat a Catalunya els jutjats van executar menys llançaments que al 2013 (15.606 davant 16.008). El descens d’un any per l’altre és d’un tímid 2,5%; però al capdavall, és un descens.

Tot i això, quan es desgrana l’estadística i es miren els tipus de llançaments, la realitat és una altra. A Girona i Barcelona, aquelles execucions que en la majoria de casos comporten un deute de per vida (és a dir, les hipotecàries) no només no han baixat, sinó que han augmentat fins a un 20%.

L’any passat, a les comarques gironines, els Jutjats de Primera Instància van executar 1.955 llançaments. La dada global inclou tant els motivats per impagaments d’hipoteca com de lloguer, i suposa un 6,7% més respecte al 2013 (quan van ser 1.833).

De totes aquestes execucions, la gran majoria (1.022) van tirar-se endavant contra llogaters que no satisfeien les quotes, bé fossin d’habitatge o de local. Hi va haver 65 llançaments que obeïen a altres motius i els 868 restants duts a terme pels jutjats gironins van ser hipotecaris; és a dir, que les persones i famílies afectades van perdre la llar o altres propietats per no poder satisfer el crèdit bancari.

I en aquest darrer cas, si es posen en relació les dades d’un any per l’altre, l’augment és significatiu. A les comarques gironines, els llançaments hipotecaris executats pels jutjats durant el 2014 es van enfilar fins a un 20,2% (al 2013, se n’havien fet 722).

A Barcelona, la mateixa situació

La situació que es va viure a Girona és calcada a la de Barcelona. Aquí, al llarg del 2014, els jutjats de primera instància van executar 10.775 llançaments (un 2,9% menys respecte el 2013, quan van ser-ne 11.101). Per tipologia, 7.528 van ser per impagaments de lloguer; 2.678 per execucions hipotecàries i n’hi va haver 569 que es van deure a altres motius.

Si es comparen els números d’un any per l’altre, però, la diferència entre tipologies és significativa. Mentre que els llançaments derivats de la Llei d’Arrendaments Urbans van baixar un 7,4%, els que es van executar contra particulars i famílies que no podien pagar la hipoteca van augmentar fins a un 15% (el 2013, se n’havien fet 2.329).

Tarragona i Lleida baixen

Per contra, a Tarragona i Lleida els llançaments hipotecaris van anar a la baixa durant el 2014. Al Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre la diferència va ser d’un 4,3% (passant de 889 a 851); i a Lleida, aquest descens es va situar en gairebé un 5% (del 486 al 2013 a 464 el 2014).

Girona (ACN)