Bons resultats de les enquestes de satisfacció amb els serveis de salut de La Garrotxa

Comparteix-ho amb els teus amics:

Els usuaris dels serveis de salut de La Garrotxa valoren les ABS i l’Hospital d’Olot per sobre de la mitjana de Catalunya

Durant el 2015 es va realitzar l’enquesta de satisfacció dels usuaris de Catalunya amb els serveis de Salut. Els usuaris de les ABS de la Garrotxa i de l’Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa estan molt satisfets amb els serveis que reben segons els resultats d’aquesta enquesta.

Si parlem del grau de satisfacció global valoren l’atenció primària amb una nota de 8,5 sobre 10 i de 8,91 sobre 10, en el cas de l’hospital, ambdós valors per sobre de la mitjana de Catalunya que és de 7,9 per l’atenció primària i de 8,43 pels hospitals.

Pel que fa a la valoració feta sobre la fidelitat, als centres d’atenció primària podem dir que a la Garrotxa un 94,7% dels pacients atesos afirmen que hi tornarien (entre 91,3 i 97,5) i un 92,5 % pel que fa a l’hospital, essent aquestes xifres també millors que les globals de Catalunya.

L’enquesta Plaensa valora diferents ítems i tot i que els resultats són molt bons per tots els serveis de la comarca, també servirà per trobar punts de millora.