Bons resultats despres d’un any de funcionament de la instal·lació solar fotovoltaica de l’antiga caserna de Tortellà

IF
Comparteix-ho amb els teus amics:

L’any 2014 l’edifici de l’antiga caserna de Tortellà, de titularitat municipal, va ser l’equipament escollit per realitzar la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques d’autoconsum amb venda d’excedents.

Un sistema que permet, a més de generar l’energia per al consum propi, posar al mercat l’excedent d’energia que es genera.

Després d’un any de funcionament, els resultats han estat molt positius i han permès conèixer detalladament les necessitats de consum energètic d’aquesta instal·lació que concentra diferents serveis munici pals. L’edifici de l’antiga caserna de Tortellà, on es troben ubicats el dispensari local, el museu, un centre de dia i la biblioteca, registra un consum elèctric anual de 24.000 kWh anuals. Gràcies a la instal·lació solar fotovol taica, part de l’energia necessària per al normal funcionament de l’edifici es genera de forma autònoma, coincidint la corba de consum amb la corba de generació d’energia, com es pot apreciar al gràfic.

1450379893

Durant els caps de setmana, dies on el consum baixa en relació als dies laborables, la generació d’energia és superior al consum, i és en aquests períodes quan es genera l’excedent. Així doncs, l’energia que no es consumeix, s’injecta a la xarxa i es ven a les empreses elèctriques a preude mercat.

La instal·lació solar fotovoltaica de l’edifici de l’antiga caserna de Tortellà està formada per un inversor trifàsic de 10 kW amb 40 mòduls de 260 Wp col·locats a la coberta en posició horitzontal per limitar l’impacte visual. Durant aquest primer any de funcionament la instal·lació ha generat un total de 12.810 kWh/any, el que suposa un estalvi de 5,5 tn de CO2/any. Un 66% d’aquest kWh generats, s’han consumit en el mateix edifici i per tant no ha calgut adquirir-los, pel que aquest any només s’hauran consumit de la xarxa 15.554 kWh, reduint la dependència exterior un 35%. Els restants 4.364 kWh s’ha injectat a la xarxa a preu de mercat.

Cal remarcar, però, que a partir d’ara i com a conseqüència del nou Reial Decret d’Autoconsum, aquesta energia si s’injecta a la xarxa no es podrà cobrar o caldrà limitar el funcionament la instal·lació per evitar que surti a la xarxa. En definitiva, suposarà un menor aprofitament d’una instal·lació d e generació neta d’electricitat.

La instal·lació de plaques solars fotovoltaiques per a la generació d’energia elèctrica, subvencionada per la Diputació de Girona, és una de les accions incloses al Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible (PAES) a la Garrotxa. Aquest pla, coordinat pel Consell Comarcal de la Garrotxa i el Consorci de Medi Ambient SIGMA, proposa tota una sèrie d’actuacions necessàries en matèria d’energia, mobilitat, residus i aigua per assolir els compromisos de reducció de gasos d’efecte hivernacle. Els compromisos del PAES implicant tanta sector públic com privat. En quant a l’àmbit públic, l’acció duta a terme a l’antiga caserna de Tortellà fa visible el compromís adquirit amb la signatura del Pacte d’Alcaldes, iniciativa europea que vol lluitar, des del món local, contra el canvi climàtic.

Assolir els compromisos del Protocol de Kyoto de reduir un 20% les emissions de CO2 l’any 2020, i continuar duent accions per mitigar el canvi climàtic són els objectius que s’han fixat els ajuntaments de la Garrotxa, seguint la línia de les resolucions preses aquesta mateixa setmana a la COP21 (sessió plenària de la Cimera de l’ONU pel Canvi Climàtic) celebrada a Paris.

Font: Consell Comarcal de la Garrotxa