Un ajuntament imposarà multes de 500 euros per insultar el personal de l’administració

Comparteix-ho amb els teus amics:

Cambrils imposarà multes de 500 euros per insultar els treballadors de les administracions públiques. És un dels articles que recull la nova ordenança de convivència ciutadana. L’Ajuntament ha actualitzat el text, redactat el 2008, incorporant més escenaris susceptibles de sanció. Així, a part de la desconsideració i desobediència a funcionaris i a agents de l’autoritat, la normativa prohibirà la prostitució, el sexe al carrer i la mendicitat si es coacciona al vianant. L’ordenança també vol posar fre a les entrades de jovent en instal·lacions municipals que sovint acabaven en danys. A la vegada, es permetrà a l’infractor substituir el cost de les multes o de desperfectes per treballs a la comunitat.

ACN L'alcaldessa de Cambrils, Mercè Dalmau, presentant el contingut de la nova ordenança de civisme, acompanyada del cap de la Policia Local, Josep Muñoz, aquest divendres a l'Ajuntament.
ACN L’alcaldessa de Cambrils, Mercè Dalmau, presentant el contingut de la nova ordenança de civisme, acompanyada del cap de la Policia Local, Josep Muñoz, aquest divendres a l’Ajuntament.

Col·locar cartells, pancartes, adhesius o elements sobre monuments o edificis catalogats o protegits serà penat amb una multa de 1.500 euros. És una de les faltes tipificades com a molt greus en la nova ordenança. Una de les grans novetats és que, en la majoria de casos, l’infractor podrà fer front a la multa o als danys a canvi de treballs en benefici de la comunitat. El quadre sancionador de multes deixa de ser variable i passa a tarifes fixes -de 200 euros per falta lleu, 500 la falta greu i 1.500 quan sigui molt greu.

L’entrada de grups en instal·lacions esportives en horaris no permesos i sovint causant danys era una de les preocupacions de l’equip de govern. Per primer cop l’ús d’instal·lacions i equipaments municipals queda regulat a la nova normativa de civisme, amb un capítol íntegre -el desè. En aquest sentit, s’imposaran mesures extraordinàries si hi ha reincidència en les infraccions molt greus -com ara robar material o tenir un comportament antisocial-, i es podrà prohibir l’accés als equipaments durant tres anys.

Així mateix, aquelles persones reincidents que durant el termini de tres anys hagin estat sancionades de forma directa fins a tres cops per qualsevol de les infraccions de l’ordenança, no podran rebre cap distinció o condecoració per part de l’Ajuntament. La normativa també és més concreta en relació a la prohibició del consum de drogues i alcohol a la via pública -fora dels espais que estiguin autoritzats. També queda prohibida la tinença o utilització d’armes prohibides o instruments que puguin causar lesions.

L’equip de govern tampoc ha volgut passar per alt les situacions de desconsideracions verbals vers agents i personal de l’Ajuntament -fins ara només estaven penalitzades les conductes de menyspreu entre ciutadans. Si bé no són extremadament freqüents, se’n poden donar entre cinquanta i fins prop d’un centenar a l’any, segons calcula el cap de la Policia Local, Josep Muñoz. Tots aquests incidents podran quedar recollits per via administrativa, i per tant, l’afectat s’estalviarà haver de recórrer per la via judicial.

“Cambrils és una població gran, amb 34.000 habitants, i ens volíem dotar d’una ordenança que fos útil per als no infractors, l’objectiu no és tenir una eina per posar multes sinó deixar ben clar què es pot fer i què no, i garantir el benestar dels ciutadans”, ha declarat l’alcaldessa Mercè Dalmau. L’ordenança, elaborada pels serveis jurídics municipals i l’àrea d’atestats de la Policia Local durant tot l’any passat, s’ha aprovat aquest divendres per junta de govern i dimarts vinent passarà per plenari per a la seva aprovació.