Capturades 90 tortugues exòtiques de cinc espècies diferents al riu Ter i a l’Estany de Banyoles

Comparteix-ho amb els teus amics:

Entre els mesos de març i novembre d’aquest any, i en el marc del projecte LIFE Potamo Fauna, s’han capturat 90 tortugues de cinc espècies exòtiques al riu Ter i a l’Estany de Banyoles. Per capturar-les s’han utilitzat 21 trampes del tipus plataforma d’insolació i 10 nanses metàl·liques. Del total, 64 eren tortugues d’orelles vermelles o de Florida, 12 de la varietat de panxa groga, 11 híbrids entre aquestes dues i tres exemplars més d’espècies diferents. Les tortugues exòtiques són agressives tant amb els humans que les manipulen com amb les tortugues autòctones. També s’ha comprovat transmeten malalties com la salmonel·losi. Tots els exemplars capturats provenen d’alliberaments de particulars.

De les 90 tortugues exòtiques capturades, 71 ho han estat al riu Ter (la majoria, 54, a la zona de Fontajau) i 19 a l’Estany de Banyoles. Comentar que a l’Estany de Banyoles entre 2010 i 2013 ja s’havien dut a terme campanyes de control d’espècies exòtiques, capturant-ne gairebé 600. Per tant, es constata que en aquest indret hi ha hagut una disminució important de la presència d’aquestes espècies.

Amb les mateixes trampes que es capturen espècies exòtiques es poden capturar individus autòctons que són mesurats i marcats, en cas que no ho estiguin. D’aquesta manera es fa també un seguiment de l’estat de les poblacions naturals. Aquest any s’han capturat 36 tortugues d’estany (Emys orbicularis), totes a l’Estany de Banyoles i 34 tortugues de rierol (Mauremys leprosa), 30 al riu Ter i 4 a Banyoles. Les 36 tortugues d’estany capturades provenen dels individus alliberats al projecte Estany entre 2010 i 2013 i presenten creixements molt destacats.

Per al 2015 es preveu l’alliberament de tortugues d’estany al riu Ter i que han estat criades en captivitat al Centre de Reproducció de Tortugues de l’Albera (CRT) de Garriguella. També es continuarà amb la campanya de captures de tortugues exòtiques tant al riu Ter com a l’Estany de Banyoles. L’any que ve s’espera que les captures a l’Estany de Banyoles es mantinguin baixes, es preveu mantenir o augmentar el nombre de captures al riu Ter degut a que encara hi ha una població d’espècies exòtiques molt gran i s’hi dedicaran més esforços”.

Projecte LIFE Potamo Fauna

LIFE Potamo Fauna té un pressupost global d’1’9 milions d’euros, un 50% finançats per la Unió Europea. Entre els anys 2014 i 2017 s’actua en 11 espais xarxa Natura 2000 de les comarques de Girona recuperant i conservant a llarg termini diverses espècies amenaçades. Es porten a terme reforçaments poblacionals i millores dels hàbitats d’espècies com el cran de riu de potes blanques, o diversos mol·luscs, peixos, amfibis i tortugues aquàtiques. El projecte ha permès consolidar un equip de 24 persones per quatre anys.