Informació Municipal de l’Ajuntament d’Olot

Comparteix-ho amb els teus amics:

Calendari de la deixalleria mòbil

Horari: de 6,30 a 18,30h

Setmana del 17 al 22   de juny  de 2019

DILLUNS  17 Cor de Maria
DIMARTS 18 Plaça Picasso
DIMECRES 19 Vial Sant Jordi
DIJOUS  20 C. Pic  del Bac
DIVENDRES  21 Plaça Major
DISSABTE  22 Pl. P. Manuel Marcillo

Ple constitució nou ajuntament.

Aquest dissabte 15 de juny,a  les dotze del migdia, al Saló de Sessions de l’Ajuntament,  se celebrarà el Ple de constitució del nou govern de la ciutat, d’acord amb el resultats obtinguts en les eleccions municipals del 26 de maig.

Organització actes Festes del Tura 2019

S’informa a les entitats i/o associacions de la ciutat que vulguin participar i organitzar actes en el marc de les Festes del Tura 2019, que el temini per presentar propostes queda obert fins al dia 28 de juny. Cal presentar les propostes per escrit a les oficines de l’Àrea de Festes (OAC, planta baixa de l’Ajuntament ) en una instància, en horari de 9 a 14h. També es poden presentar per correu electrònic a l’adreça següent : festes@olot.cat

Adjudicació barraques Festes del Tura 2019

L’Ajuntament d’Olot i l’Àrea de festes informa a totes aquelles entitats/associacions de la ciutat que es poden consultar les bases per a l’adjudicació de barraques i la neteja de gots per a les Festes del Tura 2019, a les oficines de can Trincheria o a la web de festes : www.festesdeltura.olot.cat

15 de juny, obertura de la piscina municipal d’Olot.

El dissabte 15 de juny comença la temporada de la Piscina Municipal d’Olot. El cap de setmana 15 i 16 de juny, les instal·lacions estaran obertes a tot al públic, del 17 al 21 de juny l’espai està reservat només als abonats i a les escoles de 10 a 14h mentre que, a partir del 22 de juny,  estarà a disposició de tothom que en vulgui gaudir  fins a l’1 de setembre.

L’horari d’obertura és de 9 a 20h de dilluns a divendres i de 10 a 20h els caps de setmana i festius.

Es pot adquirir l’abonament per a tota la temporada fins al 14 de juny a les oficines de l’IMELO (de dilluns a divendres de 10 a 14 h i dimarts i dijous de 16 a 19 h), o a partir del dia 15 de juny a la Piscina Municipal.

Durant els mesos de juliol i agost, de dilluns a divendres de 10 a 11h, tots els usuaris de la piscina podran participar gratuïtament al curs de natació suau per adults i, els dimarts i els dijous de 18.30 a 19.30 hi haurà sessió d’AquaZumba!

Del  3 al 21 de juny, es fan les inscripcions als cursets d’estiu. N’hi ha per a totes les edats a partir de 3 mesos!

Més informació a esportsilleure.olot.cat

Sol.licitud reducció taxa escombraries 2019

Període : del 3 al 28 de juny de 2019

Lloc : Ajuntament d’Olot – OAC planta baixa. Passeig Ramon Guillamet 10

Horari : de dilluns a dijous de 8 a 17,30 h amb horari seguit I el divendres de 8 a 15h

Per informació general, no caldrà cita prèvia. No obstant això, per presentar la sol.licitud serà imprescindible demanar cita prèvia a www.olot.cat

Requisits :

 • Cal ser arrendatari de la vivenda i estar-hi empadronat.
 • Al contracte d’arrendament ha de constar expressament la repercussió de la recollida d’escombraries a l’arrendatari.
 • Cap persona de la unitat famliar que resideix a la vivenda per a la qual es demana la subvenció, pot ser propietària de cap bé immoble.
 • L’habitatge vivenda habitual no pot superar el valor cadastral per a l’exercici 2019, de 55.000,00 euros.
 • Els ingressos de la unitat familiar no poden superar el salari mínim interprofessional, és a dir : 12.900 euros
 • La base de l’estalvi que consta a la declaració de l’IRPF (casella 436) no pot superar els 100 euros.
 • Cal estar al corrent de les obligacions tributàries i no tenir deutes amb l’Ajuntament d’ Olot.
 • No són requisits indispensables però es valoraran l’acreditació de família monoparental, de família nombrosa i/o d’una discapacitat.

Documentació a presentar :

 • licitud degudament omplerta.
 • Original i còpia NIF o NIE de tots els membres de la unitat de convivència
 • Original i còpia carnet família monoparental, en el seu cas
 • Original i còpia carnet família nombrosa, en el seu cas
 • Certificat de discapacitat, en el seu cas
 • Original i còpia contracte de lloguer.
 • Autorització de l’interessat i de tots els membres majors d’edat de la unitat de convivència perquè es puguin demanar les dades corresponents a l’Agència Tributària, a la TGSS o al Padró d’habitants i Padró de l’IBI, si es creu convenient.
 • Certificat de pensió no contributiva, any 2018, en el seu cas.
 • Certificat de renda garantida de ciutadania, any 2018, en el seu cas.
 • Full domiciliació bancària a nom del/ la sol.licitant.
 • Declaració expressa de no trobar-se en cap de les circumstàncies que enumera l’article 13 de la LLei 38/2003 de 17 de novembre, general de subvencions.

Per tal d’evitar esperes innecessàries, es pot demanar cita prèvia a través de la pàgina web de l’Ajuntament d’Olot www.olot.cat.