Informació Municipal de l’Ajuntament d’Olot

Comparteix-ho amb els teus amics:

Calendari de la deixalleria mòbil

Horari: de 6,30 a 18,30h

Setmana del 26 al 31 d’agost de 2019

DILLUNS 26 c. Alba Rosa
DIMARTS 27 Ctra. Sta. Pau
DIMECRES 28 Plaça Rosella
DIJOUS  29 –        –
DIVENDRES 30 –        –
DISSABTE  31 –        –

Servei de parquímetres

Es comunica que el dissabte 31 d’agost, amb motiu de la celebració de la Botiga al carrer,  el servei de parquímetres romandrà tancat.

Servei de Català d’Olot-la Garrotxa. Consorci per a la Normalització Lingüística

Curs 2019/2020.

Matrícula dels cursos de català, primer trimestre octubre-desembre:

  • Del 2 al 5 de setembre. Inscripcions dels antics alumnes.
  • Del 12 al 20 de setembre. Inscripcions dels alumnes nous: 12 i 13 nivell bàsic 1; del 16 al 20, resta de nivells.

Els alumnes nous han de fer una prova de nivell, preferiblement la setmana del 2 al 5 de setembre, o bé del 16 al 20. Cal demanar una hora prèviament.

Tota la informació a  www.cpnl.cat/olot-garrotxa o al 972 27 09 02.

Convocatòria de subvencions per a la rehabilitació de façanes

S’hi poden acollir els habitatges plurifamiliars construïts abans de 1960 i que iniciïn obres d’arranjament, millora o rehabilitació de façanes. El termini de sol·licituds és de l’1 de juliol fins el 31 d’octubre de 2019 i, preveuen ajudes del 50% de l’import de l’actuació realitzada fins a un màxim de 3.000 euros per edifici.

Es contempla un increment de l’ajut del 25% quan els treballs es portin a terme en un edifici catalogat.

Les sol·licituds s’han de presentar a l’Oficina Local d’Habitatge d’Olot, situada al primer pis de l’Ajuntament. El termini és de l’1 de juliol fins el 31 d’octubre de 2019 (trobareu les bases completes de la convocatòria a la secció “Campanyes, programes i plans” dins l’apartat Ajuntament de la pàgina web www.olot.cat).

L’objectiu d’aquestes subvencions és que al mateix temps que es millora la qualitat de vida dels ciutadans i s’embelleix la ciutat es contribueix a la reactivació del sector de la construcció, la generació de llocs de treball i l’estalvi i l’eficiència energètica.

Subvencions a propietaris d’habitatges desocupats que els posin en lloguer a través de la Borsa d’Habitatge.

Termini de Sol·licitud: del 21 de juny fins el 28 de setembre de 2019

Import de la subvenció i límits: L’import de la subvenció és del 100% del cost de les obres de rehabilitació i posada al dia de l’habitatge fins a un màxim de 6.000 euros per habitatge.

  • Actuacions subvencionables: Són subvencionables les obres de posada al dia, en els dotze mesos anteriors a la signatura del contracte de lloguer.

Persones beneficiàries: Poden optar a les subvencions les persones propietàries d’habitatges que tinguin la condició de persones físiques o jurídiques, que reuneixin els requisits establerts i que posin els habitatges en lloguer, per un termini mínim de 5 anys, a través de la Borsa d’habitatge Social d’Olot, integrada en la Xarxa de Mediació per al Lloguer Social.

Requisits següents: Per poder optar a les subvencions, els habitatges que es posin en lloguer hauran de complir les condicions següents:

Ø  Estar desocupats en la data de la contractació del lloguer
Ø  Que s’hi hagin realitzat obres de posada al dia, en els dotze mesos anteriors a la signatura del contracte de lloguer.
Ø  Ser habitatges que provinguin del mercat lliure o amb protecció oficial.
Ø  Disposar de cèdula d’habitabilitat i de Certificat d’Eficiència Energètica