Combatre l’atur des dels ajuntaments

Comparteix-ho amb els teus amics:

Una de les conseqüències més directes de la crisi, amb la que els “polítics de la casta” i la gran banca, ens han obsequiat als ciutadans del carrer, és l’atur. Segons dades de l’EPA, la taxa d’atur que afecta Catalunya, és del 22,8%. Això vol dir que tenim 840.500 aturats. Els ajuntaments, en tant que administracions més properes, han d’esdevenir centres de presa de decisions amb una autonomia més ampla.

A més, malauradament l’Estat va retallar durant el 2012 en un 56% els fons de les polítiques actives d’ocupació i al 2013 han incorporat una nova reducció. Des de Plataforma per Catalunya demanem dotar de més competències als Ens locals, per rendibilitzar en major grau de proximitat, i per tant de coneixement de la realitat de cada municipi. Això ens servirà per articular polítiques ajustades a les necessitats pròpies de cada ajuntament.

Cal reclamar entre tots un nou marc legal, per tal que els ajuntaments que disposin de superàvit pressupostari i a la vegada no superin els límits d’endeutament establerts legalment, puguin destinar el romanent a finançar polítiques de desenvolupament local.

La maniobra legal per portar a terme aquesta iniciativa està en funció de materialitzar la modificació de l’article 32 de la “Llei Orgànica d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera”, ja que aquesta llei no permet als ajuntaments destinar l’estalvi a posar en marxa accions polítiques públiques relacionades en l’àmbit del desenvolupament econòmic local, i especialment a generar ocupació.

Mentre els “de la casta” segueixen amb les seves “cortines de fum” per amagar les seves vergonyes i parlant sempre del mateix, uns altres treballem per proposar solucions als veritables problemes reals de la gent de casa.

Ignasi Mulleras
Regidor i portaveu del grup municipal de PxC d´Olot