Condicions per a la realització de mercats a l’aire lliure durant l’emergència pel COVID-19

Comparteix-ho amb els teus amics:

Condicions per a la realització de mercats a l’aire lliure durant l’emergència pel COVID-19

S’estableix com a criteri general, que els mercats no sedentaris són una activitat compatible amb el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

Així mateix, mentre es mantinguin vigents les mesures de distanciació social establertes pel Reial decret 463/2020, de 14 de març i la Resolució SLT/720/2020, de 13 març, per la qual s’adopten noves mesures addicionals per a la prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2, el desenvolupament dels mercats no sedentaris haurà de complir amb els requisits següents:

– Només es podrà realitzar la venda dels productes següents: alimentació, begudes, alimentació animal i productes higiènics.
– No es permetrà tocar els productes per part dels clients, excepte que sigui amb guants d’un sol ús quan el paradista pugui facilitar-los.
– Els paradistes hauran d’extremar les mesures preventives seguint les recomanacions del Departament de Salut.
– Les parades se situaran entre elles a una distància mínima de 2 metres a banda i banda (confrontant) i de 6 metres cap endavant (enfrontant).
– Els clients hauran de respectar la distància de 2 metres i esperar el seu torn formant una cua de manera que només hi hagi 1 persona a primera línia de la parada.
– Els accessos es regularan per evitar aglomeracions i garantir que no se supera 1/3 de l’ocupació de l’espai i no es concentren més de 1.000 persones. Concretament: o caldrà tancar amb cinta, tanques o altres els diferents punts d’accés a l’espai del mercat, amb possibilitat de perimetrar l’espai amb cinta quan sigui viable; o només es podrà accedir a través de punts (un o més, segons es consideri) que estaran controlats i regulats; quan l’afluència no permeti garantir la distància de 2 metres entre persones o superi 1/3 de l’ocupació de l’espai, no es permetrà accedir a ningú fins que surti un nombre suficient de persones.

Info: Ajunt. Vall d’en Bas