Consulta el llistat d’objectes perduts, dipositats a les dependències de la Policia Municipal d’Olot

Comparteix-ho amb els teus amics:

Relació d’objectes perduts, dipositats a les dependències de la Policia Municipal.

D’acord amb el que disposa l’article 542-22 de la Llei 5/2006, de 10 d’abril, del Llibre Cinquè del Codi Civil de Catalunya, es publica aquest Edicte on es relacionen tots els objectes trobats a la via pública i portats a les dependències municipals durant el mes d’agost de 2019, i que no han estat recollits pels seus propietaris.

Si alguna persona identifica com a seu algun objecte de la llista, pot passar per les dependències de la Policia Municipal a reclamar-lo.

Objectes:

PMO12019000152 Clau de cotxe de polsera
PMO12019000153 Ulleres graduades
PMO12019000163 Telèfon mòbil
PMO12019000166 Bossa de mà
PMO12019000167 Ulleres de sol
PMO12019000168 Ulleres de sol
PMO12019000169 Gorra
PMO12019000170 Ulleres de sol
PMO12019000171 Bastó
PMO12019000172 Sobre amb documents
PMO12019000173 Telèfon mòbil

Transcorreguts els 15 dies reglamentaris d’exposició al públic d’aquest Edicte i passats sis mesos des de la data d’entrada a les dependències de la Policia, els objectes es lliuraran a les persones que es varen trobar si continuen sense aparèixer els propietaris.