Consulta tots els detalls de les propostes de plans de desescalada a Catalunya

Comparteix-ho amb els teus amics:

Pla d’obertura progressiva d’activitats

Full de ruta per la revisió de la intensitat de les mesures adoptades amb motiu de la segona onada epidèmica de SARSCoV-2 a Catalunya. Cada fase tindrà una durada prevista de 15 dies en funció dels resultats. La desescalada començaria el 23 de novembre. Aquestes mesures són propostes i es debatran els propers dies.

Primer tram del pla d’obertura

Aquest tram començaria a partir del 23 de novembre de 2020 a tot el país.

ACTIVITATS SOCIALS
6 persones màxim, corresponent a 1 bombolla de convivència habitual.

HOSTELERIA, RESTAURACIÓ I HOTELS
Lliurament a domicili fins a les 23:00 h o recollida  en el local fins a les 22:00h. Terrasses: obertes amb el 30% de l’aforament, amb una distància mínima de 2 metres entre taules  o agrupacions de taules. De 06:00h a 17:00 H Interiors: oberts amb el 30% de l’aforament amb bona ventilació natural o forçada. De 06:00h a  17:00h.

UNIVERSITAT I ESCOLES
Universitats: la docència teòrica en format virtual. Batxillerat i cicles formatius: reducció activitat presencial. Oberts: escoles i instituts. Tancades: Extraescolars que no són de grups estables organitzades per centres escolars.

MOBILITAT
Territori de Catalunya: restringida l’entrada i sortida sense motiu justificat Comarca/Municipi: restringida l’entrada i sortida des de les 06:00 h del divendres fins a les 06:00 h del dilluns.

ACTES RELIGIOSOS I CERIMÒNIES CIVILS
30% aforament amb un màxim de 100 persones,  amb possibilitat de valorar excepcions justificades.

ACTIVITATS CULTURALS I RECREATIVES
Oberts: museus i sales d’exposició al 50% de l’aforament
Oberts: parcs infantils (se’n pot fer ús fins a les 20:00 h).
Tancats: espais infantils lúdics interiors, festes majors, bingos, casinos i sales de joc.
Oberts: cinemes, teatres, auditoris i sales de concerts amb un aforament autoritzat de màxim 600 persones amb un 50% de l’aforament.

EMPRESES
Teletreball excepte quan no sigui possible de manera justificada.
Suspesos: congressos, convencions, fires i tota activitat assimilable.

CONFINAMENT NOCTURN
No es pot circular pel carrer de les 22:00 h a les 06:00 h, excepte causes justificades.

COMERÇOS I CENTRES COMERCIALS
30% de l’aforament en petit comerç de menys de 800m2 i mercats no sedentaris. En els més de 800m2,  aplicació de l’aforament sobre aquesta superfície  màxima.

Tancats: centres comercials, excepte les seves botigues de primera necessitat com farmàcies, ortopèdies, òptiques, centres veterinaris i d’alimentació que es trobin a dins, els equipaments culturals, i els locals comercials que tinguin accés directe des de la via pública.

Oberts: establiments que presten serveis que impliquen contacte físic proper (inclosos perruqueries i centres d’estètica), amb sistema de cita prèvia individual i reforç de mesures de prevenció de contagis.

ESPORTS
Obertes: instal·lacions i equipaments esportius a l’aire lliure, amb un aforament màxim del 50% i control d’accés. Inclou piscines, també les que estiguin en establiments tancats, i també pràctica esportiva federada, no competitiva, en equipaments a l’aire lliure.

Activitats esportives a l’aire lliure amb màxim 6 persones a excepció de la pràctica esportiva federada: permeses i, de divendres a les 6:00 h. a dilluns a les 6:00 h, permesos entre municipis limítrofs.

Segon tram del pla d’obertura

ACTIVITATS SOCIALS
6 persones màxim, corresponent a 1 bombolla de convivència habitual.

HOSTELERIA, RESTAURACIÓ I HOTELS
Lliurament a domicili fins a les 23:00 h o recollida en el local fins a les 22:00h.

Terrasses: obertes amb el 50% de l’aforament, amb una distància mínima de 2 metres entre taules o agrupacions de taules. De 06:00h a 17:00 H

Interiors: oberts amb el 50% de l’aforament, amb bona ventilació natural o forçada. De 06:00h a 17:00 H.

UNIVERSITAT I ESCOLES
Universitats: la docència teòrica ha de ser en format virtual.
Batxillerat i cicles formatius: reducció de l’activitat presencial.
Oberts: escoles i instituts.
Tancades: Extraescolars que no són de grups estables organitzades per centres escolars.
Obertes: extraescolars no reglades amb un sol alumne.

MOBILITAT
Territori de Catalunya: restringida l’entrada i sortida sense motiu justificat.
Comarca: mobilitat restringida entre les 06:00 h del divendres fins a les 06:00 h del dilluns.

ACTES RELIGIOSOS I CERIMÒNIES CIVILS
30% aforament amb un màxim de 100 persones, amb possibilitat de valorar excepcions justificades.

ACTIVITATS CULTURALS I RECREATIVES
Oberts: museus i sales d’exposició al 50% de l’aforament.
Oberts: parcs infantils (se’n pot fer ús fins a les 20.00h)
Tancats: espais infantils lúdics interiors, festes majors, bingos, casinos i sales de joc.
Oberts: cinemes, teatres, auditoris i sales de concerts amb un aforament autoritzat de màxim 600 persones amb un 70% de l’aforament. Per a la resta de sales, amb un aforament del 50% de l’aforament i un màxim 500 persones.

EMPRESES
Teletreball excepte quan no sigui possible.
Suspesos: congressos, convencions, fires i activitats assimilables.

CONFINAMENT NOCTURN
No es pot circular pel carrer de les 22:00 h a les 06:00 h, excepte causes justificades.

COMERÇOS I CENTRES COMERCIALS
50% de l’aforament en petit comerç i mercats no sedentaris. Aplicació de la limitació de l’aforament sobre tota la superfície de venda en locals i establiments de més de 800m2

Tancats: centres comercials, excepte farmàcies, ortopèdies, òptiques, centres veterinaris, d’alimentació, equipaments culturals i esportius que es trobin a dins i els locals comercials que tinguin accés directe des de la via pública.

Oberts: establiments que presten serveis que impliquen contacte físic proper (inclosos perruqueries i centres d’estètica), amb sistema de cita prèvia individual i reforç de mesures de prevenció de contagis.

ESPORTS
Obertes: instal·lacions i equipaments esportius a l’aire lliure amb un aforament màxim del 50%, piscines, gimnasos i equipaments esportius (sense  vestidors). Inclou pràctica esportiva federada, no  competitiva, tant a l’aire lliure com espais tancats.

Activitats esportives a l’aire lliure amb màxim 6  persones a excepció de la pràctica esportiva federada.

Tercer tram del pla d’obertura

Agafaria el Nadal i Cap d’Any

ACTIVITATS SOCIALS
10 persones màxim, corresponent a un màxim 2 bombolles de convivència habituals o 1 bombolla ampliada.

HOSTELERIA, RESTAURACIÓ I HOTELS
Lliurament a domicili fins a les 23:00 h o recollida en el local fins a les 22:00h.
Terrasses: obertes amb el 50% de l’aforament. De 06:00h a 21:00h.
Interiors: oberts amb el 50% de l’aforament, amb bona ventilació natural o forçada. De 06:00h a 21:00 H.

UNIVERSITAT I ESCOLES
Universitats: la docència teòrica ha de ser en format virtual.
Batxillerat i cicles formatius: reducció de l’activitat presencial.
Oberts: escoles i instituts.
Tancades: Extraescolars que no són de grups estables organitzades per centres escolars.
Obertes: extraescolars no reglades amb un sol alumne.

MOBILITAT
Territori de Catalunya: restringida l’entrada i sortida sense motiu justificat.
Mobilitat entre àrees en diferents trams: restringida entre les 06:00 h del divendres fins a les 06:00 h del dilluns.

ACTES RELIGIOSOS I CERIMÒNIES CIVILS
30% de l’aforament amb un màxim de 100 persones.

ACTIVITATS CULTURALS I RECREATIVES
Oberts: museus i sales d’exposició al 70% de l’aforament
Oberts: parcs infantils (se’n pot fer ús fins a les 20:00 h).
Tancats: espais infantils lúdics interiors, festes majors, bingos, casinos i sales de joc.
Oberts: cinemes, teatres, auditoris i sales deconcerts amb un 70% de l’aforament i un màxim 500 persones.

EMPRESES
Teletreball excepte quan no sigui possible.
Suspesos: congressos, convencions, fires i activitats assimilables.

CONFINAMENT NOCTURN
No es pot circular pel carrer de les 22:00 h a les 06:00 h, excepte causes justificades.

COMERÇOS I CENTRES COMERCIALS
50% de l’aforament en petit comerç i mercats no sedentaris. Aplicació de la limitació de l’aforament sobre tota la superfície de venda en locals i establiments de més de 800m2.
Oberts: centres comercials al 30%, excepte zones comunes.
Oberts: establiments que presten serveis que impliquen contacte físic proper (inclosos perruqueries i centres d’estètica), amb sistema de cita prèvia individual i reforç de mesures de prevenció de contagis.

ESPORTS
Obertes: instal·lacions i equipaments esportius a l’aire lliure amb un aforament màxim del 70%, piscines equipaments esportius i gimnasos (sense vestidors). Inclou pràctica esportiva federada, no competitiva, tant a l’aire lliure com espais tancats. Esports individuals i activitat física: permesos a  l’aire lliure entre municipis limítrofs Interior: 50%.

Quart tram del pla d’obertura

ACTIVITATS SOCIALS
10 persones màxim, corresponent a un màxim.
2 bombolles de convivència habituals o 1 bombolla ampliada.

HOSTELERIA, RESTAURACIÓ I HOTELS
Lliurament a domicili fins a les 23:00 h o recollida en el local fins a les 22:00h.
Terrasses: obertes amb el 50% de l’aforament. De 06:00h a 21:00h.
Interiors: oberts amb el 50% de l’aforament, amb bona ventilació natural o forçada. De 06:00h a 21:00 H.

UNIVERSITAT I ESCOLES
Universitats: la docència teòrica ha de ser en format virtual.
Batxillerat i cicles formatius: recuperació del 100% de la presencialitat.
Oberts: escoles i instituts.
Obertes: Extraescolars i educació en el lleure.

MOBILITAT
Territori de Catalunya: restringida l’entrada i sortida sense motiu justificat.

ACTES RELIGIOSOS I CERIMÒNIES CIVILS
30% de l’aforament amb un màxim de 100 persones.

ACTIVITATS CULTURALS I RECREATIVES
Oberts: museus i sales d’exposició al 70% de l’aforament
Oberts: parcs infantils (se’n pot fer ús fins a les 20:00 h).
Tancats: espais infantils lúdics interiors, festes majors, bingos, casinos i sales de joc.
Oberts: cinemes, teatres, auditoris i sales de concerts amb un 70% de l’aforament i un màxim 700 persones.

EMPRESES
Teletreball excepte quan no sigui possible.
Suspesos: congressos, convencions i fires.

CONFINAMENT NOCTURN
No es pot circular pel carrer de les 22:00 h a les 06:00 h, excepte causes justificades.

COMERÇOS I CENTRES COMERCIALS
50% de l’aforament en petit comerç i mercats no sedentaris. Aplicació de la limitació de l’aforament sobre tota la superfície de venda en locals i establiments de més de 800m2.
Oberts: centres comercials al 50%, excepte zones comunes.
Oberts: establiments que presten serveis que impliquen contacte físic proper (inclosos perruqueries i centres d’estètica), amb sistema de cita prèvia individual i reforç de mesures de prevenció de contagis.

ESPORTS
Obertes: instal·lacions i equipaments esportius a l’aire lliure amb un aforament màxim del 70%, piscines, equipaments esportius i gimnasos (sense vestidors). Inclou pràctica esportiva federada, no competitiva, tant a l’aire lliure com espais tancats. Esports individuals i activitat física: permesos a l’aire lliure entre municipis limítrofs Interior: 50%.
Recuperar competicions esportives

Comparteix-ho amb els teus amics: