Creu Roja augmenta un 26% l’atenció a persones sense llar

Comparteix-ho amb els teus amics:

Les UES constitueixen un dels serveis d’atenció immediata a persones  sense llar que Creu Roja està reforçant a través del seu crida d’ajuda ‘ Ara +  que mai “.

Onada de fred 2013 (22-02-13)

Les Unitats d’Emergència Social de Creu Roja a Girona van atendre 116 persones sense sostre el  2013, respecte les 92 de l’any. D’elles , la gran majoria són homes (103 persones), si bé s’està  constatant un augment de la presència femenina entre els que viuen al carrer. Les persones que  componen les UES formen un equip que integra diferents disciplines com el treball social ,  l’assistència sanitària , la psicologia , etc . Una part molt important d’aquests equips la composen  persones voluntàries que realitzen sortides nocturnes per la ciutat de Girona. Que ofereix a les  persones sense llar un servei de proximitat i una resposta in situ, davant de situacions d’emergència  social, establint-se com a punt d’unió entre el carrer i la xarxa d’atenció ” Cafè , menjar , abric , materials de neteja i higiene, atenció sanitària i escolta, molta escolta”.

Aquestes són pautes que segueixen els integrants de les Unitats d’Emergència Social en les seves  tasques de suport a les persones que viuen al carrer, en nombre creixent. S’ha constatat un augment  de l’exclusió residencial entre les persones que atén la Creu Roja, tres vegades superior al que pateix  la població general, i les UES són una part de la resposta de la institució a aquest fenomen .

També canvia el perfil de les persones que viuen al carrer i s’incorporen grups de població que fins fa  poc estaven en una situació “normalitzada”

La columna vertebral de la intervenció de Creu Roja en aquest àmbit són les UES, majoritàriament  finançades a través de fons procedents de la recaptació del 0,7 % de l’IRPF destinada a altres fins  d’interès social . Tots els seus components reben la formació especifica per atendre a les persones
sense sostre.

El coneixement que Creu Roja té sobre la situació de les persones sense llar no es deriva només de  la seva proximitat a la vulnerabilitat social. També treballa per analitzar les característiques d’aquest  fenomen a fi de millorar la seva intervenció i sensibilitzar la societat sobre una realitat que té avui  moltes cares i molts riscos de cronificació.

Treball en xarxa
El treball de Creu Roja amb aquestes persones en situació d’extrema vulnerabilitat va molt més enllà  de mesures assistencials, actuant com a pont cap a altres recursos orientats a la inclusió social hi a  través del treball en xarxa i aliances amb diferents organitzacions de la societat civil , com la xarxa  Europea de Lluita contra la Pobresa ( EAPN ) .

Entenem molt necessària aquesta coordinació entre tots els actors implicats, des de les administracions a les entitats socials, donada la dimensió i complexitat del problema . També agraïm ,  alhora que requerim, el suport i la complicitat social de ciutadans , empreses i entitats amb la recerca  de solucions davant d’una de les cares més dures i dramàtiques de la vulnerabilitat social .

Aquest tipus d’intervencions són algunes de les mesures que Creu Roja està reforçant a través de la  crida d’ajuda llançat el 2012 per tal d’incrementar l’assistència de Creu Roja a les persones en situació  d’extrema vulnerabilitat , a més dels més de 2 milions de persones que atén anualment l’Organització.