Denuncien dures i inacceptables condicions per anar al bany en alguns centres de treball de Noel Alimentaria

Comparteix-ho amb els teus amics:

DOMUM SINDICAT SOCIAL denuncia en Inspecció de Treball unes dures i inacceptables condicions imposades per l’empresa NOEL ALIMENTARIA, als centres de treball de NOEL 2 i NOEL OLOT a les persones treballadors per acudir als lavabos.

El centre de treball de NOEL 2 que té l’origen en aquest problema té un acord per al descans en jornada, però, sense ser aquesta tota la finalitat del descans, l’empresa ho aplica per limitar el temps dels treballadors per anar al lavabo regulant aquest temps per a totes les persones per igual, independentment de l’edat, del sexe o de qualssevol altres circumstàncies i condicions personals del treballador o treballadora.

La realització de necessitats fisiològiques, no són cap descans de la jornada laboral, són pauses de la jornada laboral que han de poder realitzar els empleats i sense que la persona hagi d’estar influència pel control, la vigilància i la por de ser controlada per cobrir aquestes necessitats.

Això és contrari al que disposa l’Estatut dels treballadors per atemptar contra la integritat física, així com contra el respecte a la intimitat i dignitat de les persones treballadores, a més d’una vulneració de drets que igualment suposa un flagrant incompliment de la Llei de Prevenció de riscos laborals.

La denuncia se presenta ante las quejas que los trabajadores trasladan a este sindicato de una mala praxis empresarial que se impone a los trabajadores cuando han de cubrir sus necesidades fisiológicas màs bésicas, con unas muy severas normas organizativas y de vigilancia.

NOU CENTRE DE TREBALL DE NOEL OLOT

Si bé al centre de treball de NOEL 2, aquest problema és extremadament important per als treballadors per circumstàncies de distància i desplaçaments al propi centre de treball, per la ubicació dels banys, aquest
problema s’intensifica i es fa més sever per als treballadors del nou centre de treball NOEL OLOT, noves
instal-lacions que l’empresa ha donat d’alta destinant unes 200 persones aproximadament del centre de treball
de NOEL 2.

Aquest sindicat per fer una exposició justa dels fets diu que els Representants dels Treballadors i empleats si
manifesten que, si una persona té problemes “molt importants”, pot anar al bany.

Però manifesten, que no és menys cert que a causa del sever control que exerceix l’empresa les persones per
por de ser advertides, o tenir retallades en el salari per anar al lavabo, es veuen limitades en aquest dret
fonamental, inherent a tot treballador per quant a salut i dignitat.

RETALLADA DELS INCENTIUS PER ANAR AL BANY

En aquestes greus i severes condicions que imposa l’empresa, si la persona fa servir més temps del concedit per
anar al bany, se sanciona retirant una part de l’incentiu mensual de producció. Quantitats importants en el
conjunt del salari del treballador i sense que la persona treballadora tingui cap coneixement de quan i perquè
se li apliquen aquests descomptes.

La retirada de salari és per a aquest Sindicat, greu, fortament abusiva i il-legítima. Entre altres raons, a més de
les consequències psicològiques d’aquesta por de perdre salari, perquè independentment del temps emprat a
anar al bany, la persona treballadora sempre realitza la producció que se li exigeix.

El Sindicat ha inclòs a la denúncia diversos incompliments legals d’aquesta pràctica que l’empresa i que veuen:

 • Discriminació per raó d’edat i de sexe, ja que constitueix una discriminació per raó d’edat, i de sexe,
  prohibida a l’Estatut dels Treballadors, ja que resulta indiscutible que aquesta pràctica, aparentment
  neutra, és un tracte pejoratiu als treballadors de més edat respecte dels més joves, així com per raons
  òbvies d’higiene, a la dona treballadora.
 • Incompliment de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals pel que fa a les condicions d’higiene i
  psicofísiques dels treballadors.
 • Incompliment de l’Estatut dels Treballadors, perquè fa referència a normes de jornada en organització del
  treball i vulneració de drets fonamentals.
 • Incompliments salarials, per les dures condicions de veure’s els treballadors afectats en els seus salaris per
  anar al bany per les necessitats d’higiene i fisiològiques.
 • Manca de la necessària sensibilitat a les necessitats fisiològiques que canvien en funció de diferents
  circumstàncies personals i totalment contrària a qualsevol norma legal.
 • Incompliment de les normes de l’Organització Internacional del Treball

TREBALLADORS DEL SECTOR ALIMENTARI

Els treballadors són empleats de sector alimentari, això si fa necessari que les pautes d’abandonar el lloc de
treball per anar al bany siguin per questions d’higiene i salubritat més exigents que altres activitats, cosa que
no questionen ni els representants dels treballadors ni els mateixos empleats, però precisament per aquesta
mateixa raó, l’empresa ha de tenir integrat és el sistema organitzatiu, una diferència en el temps per cobrir
aquestes necessitats que les que pugui tenir una persona d’altres sectors o altres activitats.

PRESSIÓ A LES PERSONES TREBALLADORES

L’empresa amb aquesta vigilància i aquestes normes provoca la pressió i l’estrès en els treballadors, quan aplica
diferents mètodes de vigilància, control perquè l’empleat s’aguanti tan com pugui o desisteixi i eviti aquest
procés d’anar al bany

Aquestes limitacions de l’empresa incorren en una vulneració de la legislació vigent inclosa, des de la
Constitució Espanyola pel que fa a la dignitat de les persones i vulneració dels seus drets, a la Llei de Prevenció
de Riscos Laborals ja que cal estar controlant aquestes necessitats fisiològiques podria provocar als treballadors
problemes a la salut, i de l’Estatut dels Treballadors. L’empresa incompleix totes les normes amb una clara
vexació a la condició de la persona treballadora.

LES EMPRESA HA DE RESPECTAR LA DIGNITAT I LA CONDICIÓ HUMANA DE LES PERSONES

Vol aquesta part emfatitzar que tot ésser humà té necessitats fisiològiques bàsiques que motius elementals de
salut exigeixen que es realitzin al bany i que poden ser incontrolables i no programables perquè la seva
execució i no pugui posposar-se a un moment concret posterior a aquell que comencen a manifestar-se i que
obliguen els que el pateixen per anar al bany, com també se sap que la seva coacció forçada pot causar mal a la
salut dels qui l’exerceixen

Així, una vegada que Inspecció rebi la denúncia registrada, s’haurà de personar a les instal-lacions de l’empresa
i comprovar els fets relatats en aquesta quant a aquesta situació precària en què es troben els treballadors dels
centres de treball de NOEL 2 i NOEL OLOT.

Font: DOMUM SINDICAT SOCIAL