Desviament de trànsit per les obres d’eixamplament de les voreres del carrer Esgleiers d’Olot

Carrer Esgleiers d'Olot
Comparteix-ho amb els teus amics:

A partir del dimarts 25 de juny i fins al divendres 25 de juliol s’executaran les obres d’eixamplament de les voreres del carrer Esgleiers, en el tram comprès entre el carrer Macarnau i el carrer Estires. L’obra consisteix en l’ampliació de les voreres actuals fins a una amplada d’1,5 m i la renovació de tot el paviment de la vorera en els dos costats del carrer. També preveu la millora dels serveis soterrats. Amb aquesta solució, el carrer tindrà un únic carril de circulació i no s’hi podrà aparcar. Per executar les obres amb els requeriments de seguretat exigits atenent al seu risc, els efectes sobre el mobilitat urbana són els següents:

a) En el tram del c. Estires entre els carrers Esgleiers i Dr. Joaquim Masmitjà s’establiran 2 sentits de circulació, prohibint l’estacionament en un dels dos costats i habilitant un carril en sentit pujada, de manera que els vehicles provinents del c. Sant Bernat seran desviats pel c. Estires, i des d’aquí podran accedir als carrers Germanes Fradera, Dr. Joaquim Masmitjà i Macarnau i a la zona del Firal mitjançant el c. Pintor Domenge.

b) El pas de vehicles cap al Firal es permetrà des de les pilones de davant del Casino, que romandran obertes des de les 7 del matí fins a les 21 h del vespre, permetent la circulació al voltant del Firal amb un gir davant de Sant Esteve.

c) L’accés de vehicles a les finques que hi ha en el tram del c. Macarnau entre l’aparcament del Cor de Maria i la cruïlla amb el c. Esgleiers també serà autoritzat únicament als veïns, i temporalment s’habilitarà aquest tram en els dos sentits de la circulació. L’Ajuntament és conscient de les molèsties que generaran aquests canvis provisionals de la mobilitat urbana, i demana comprensió als ciutadans atenent a l’interès general de les obres.

Carrer Esgleiers d'Olot
Carrer Esgleiers d’Olot