El clúster carni català INNOVACC estableix un acord de col·laboració amb el clúster mexicà AGROALIM

Comparteix-ho amb els teus amics:

En el marc d’aquest acord de col•laboració, els dies 7 i 8 de juliol de 2021 es van realitzar unes jornades inter-clúster sobre sostenibilitat al sector agroalimentari

L’acord preveu facilitar el contacte entre membres dels dos clústers, promoure projectes i inversions entre ells, promoure acords de negoci, facilitar accions d’internacionalització a la zona on opera el clúster d’acollida, i realitzar activitats conjuntes.

Una primera activitat conjunta inter-clúster es va celebrar els dies 7 i 8 de juliol amb unes jornades sobre sostenibilitat on van participar 80 persones dels dos clústers.

Després de la benvinguda dels presidents dels clústers, a càrrec de Jesús Velazo (AGROALIM) i Esteve Espuña (INNOVACC) van començar les ponències de la primera jornada, 7 de juliol, dedicades a “Reducció de petjada de carboni i petjada hídrica al sector agroalimentari”.

Primer va intervenir Norma Alicia Ramos Delgado (Sociedad Mexicana de Aguas AC – Instituto Tecnológico de Nuevo Léon) amb la ponència “La huella hídrica en México ¿hemos avanzado?”, que va exposar la greu problemàtica que afronta Mèxic en relació a la disponibilitat d’aigua. Va indicar que a Nuevo León s’està treballant a fons en la reutilització d’aigües residuals del sector agroalimentari per a mitigar pols, per a torres de refrigeració, reg en zones verdes i camps d’esport i també per a generació d’energia.

Joan Colón (Centre Tecnológic BETA – Universitat de Vic) i Anna Sol (Argal Alimentación) van fer la ponència “Eines per al càlcul de la petjada de carboni i petjada hídrica de producte alimentari”. Van recomanar la utilització de l’eina de `càlcul PEF (Product Environtmental Footprint) desenvolupada per la Unió Europea. Aquesta eina l’està utilitzant l’empresa Argal amb el suport de la UVIC.

Laura Mejías (Centre Tecnológic BETA – Universitat de Vic) i Gerard Masferrer (Matadero Frigorífico del Cardoner) van fer la presentació del projecte “ACCELWATER. Optimització de l’ús de l’aigua i valorització de residus de depuració en indústries d’alimentació i begudes: càrnies, cerveseres, làcties, transformació de tomàquet, piscifactories”. Aquest projecte compta amb un ajut europeu Horizon 2020 (www.accelwater.eu), que permetrà realitzar quatre casos demostratius a diferents sectors d’alimentació i begudes, amb plantes pilot on es podran provar les millors solucions d’estalvi d’aigua i de valorització de residus i subproductes de depuradores. La part catalana del projecte la conformen el Matadero Frigorífico del Cardoner, la Universitat de Vic i INNOVACC, i estarà centrada en el sector carni.

Miguel Ángel Martínez Urincho (Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía) va fer la ponència “Estrategias para la reducción de energia en el sector industrial” i va repassar les principals motivacions per estalviar energia, com caldria fer-ho a les organitzacions, i la necessitat d’avaluar les accions realitzades i verificar-ne els resultats aconseguits. També va exposar algunes oportunitats de millora en diferents aspectes de les empreses alimentàries.

El dia 8 de juliol la jornada portava el títol de “Bones pràctiques d’economia circular i reciclabilitat”.

Belinda González (Qualtia Alimentos) va fer la ponència “Qualtia. Mejores prácticas de sustentabilidad” i va centrar la seva explicació en tres casos d’èxit d’aquesta important empresa alimentària mexicana, amb solucions per a reutilització d’aigua de depuradores, plantes de cogeneració, o fabricació de caixes de plàstic reciclat a partir de residus de la pròpia empresa i proveïdors.

Frederic Bigas (Bigas Alsina) i Santi Alsina (Matadero Frigorífico de Avinyó) van fer la ponència “Obtenció d’energia renovable mitjançant residus d’escorxador de porcí”. Van exposar el projecte de valorització energètica de pèl de porc i altres residus sòlids de depuradora, implantat a l’excorxador d’Avinyó. El pèl sec es barreja amb biomassa vegetal dins la caldera de biomassa i s’obté un estalvi de biomassa vegetal d’un 20%.

Seguidament, Elsa Lloret (IRTA) va parlar d’ “Innovacions en materials plàstics per a envasos més sosternibles” tot explicant els resultats del projecte MATSOS on hi van participar les empreses Salgot, Mafrica, Monells, Enplater, Klöckner Pentalplast, a més d’IRTA i INNOVACC. Va resumir les proves realitzades durant el projecte i va destacar el desenvolupament de nous plàstics monomaterial que finalment han anat implantant les empreses participants als seus envasos. Es tracta d’envasos que utilitzen menys pes en plàstic, que es produeixen amb un % de plàstic reciclat i que es poden tornar a reciclar.

Finalment, Gabriel Santos (Zubex) va explicar la ponència “Materiales bio-orientado sostenibles para empacado de carne” i els assistents van poder conèixer uns dels films desenvolupats per l’empresa mexicana molt adequats per a peces de carn amb os o punxants, ja que permeten menys gruix de plàstic però amb una elevada resistència a la ruptura, a més de ser biodegradables (normativa USA).

Comparteix-ho amb els teus amics: