El Consell Comarcal de la Garrotxa assumeix el deficit generat per la Covid-19 dels menjadors escolars del curs 2020/2021

Comparteix-ho amb els teus amics:

El Consell no repercutirà ni a ajuntaments ni a famílies aquest dèficit en el preu dels menjadors del proper curs escolar.

El dèficit generat per la situació de pandèmia és de 21.045,43 euros

En el Consell de Presidència del passat 7 de juliol, el Consell Comarcal de la Garrotxa va aprovar la modificació anual de l’ordenança reguladora els preus públics dels menjadors escolars per al curs 2021/2022, després del corresponent estudi de costos que té en compte el tancament econòmic del curs anterior.

El curs 2020/2021 ha estat, en general, un curs escolar marcat per la Covid-19. Els confinaments i, en determinats centres, una reducció dels usuaris al llarg del curs passat ha provocat que la gestió del servei públic de menjador hagi patit variacions econòmiques respecte a les previsions inicials, concretament, entre menús previstos i menús efectivament servits als disset menjadors escolars que gestiona el Consell Comarcal. Recordem que, en cas de confinaments grupals, les famílies no paguen el servei de menjador (ja que els seus fills i filles no hi assisteixen) però bona part dels costos estructurals i de funcionament es mantenen i, per tant, es genera un desequilibri econòmic negatiu entre ingressos i despeses.

Amb el curs finalitzat i a l’espera de disposar de les dades del servei de menjador de les escoles bressol durant el mes de juliol, es preveu que el dèficit generat en la gestió del servei a causa dels efectes de la pandèmia ascendeixi a uns 21.000 euros. Davant d’aquesta situació extraordinària, l’equip de govern del Consell Comarcal de la Garrotxa ha decidit que sigui l’ens qui ho assumeixi per evitar que ajuntaments i/o famílies hagin de fer-hi front mitjançant un major increment del cost del servei de menjador pel proper curs.

Cal recordar que a aquesta situació deficitària extraordinària, s’hi ha de sumar la que de manera ordinària s’assumeix per part dels ajuntaments de la comarca. No tots els menjadors són autofinançables, ja que els centres i escoles més petites i, per tant, amb menys alumnat, difícilment són menjadors econòmicament sostenibles.

En relació als preus públics aprovats pel proper curs, es mantenen en la línia de cursos anteriors. En general s’incrementen lleugerament a l’entorn dels 0’05 cèntims d’euro menú/dia; no obstant, alguns s’augmenten per sobre d’aquest import i, d’altres, baixen d’acord amb les previsions de costos, com per exemple a l’escola la Bòbila de Les Preses o els de les escoles Malagrida i Pla de Dalt d’Olot que, un cop integrades al sistema de gestió del Consell Comarcal de Garrotxa, gaudiran d’una reducció del preu del menú pels usuaris fixes de 0,20 i 0,10 cèntims d’euro per menú respectivament.