El Consell Comarcal de la Garrotxa desmenteix en un comunicat que hagin exclòs Terra Viva del concurs de la protectora d’animals

Comparteix-ho amb els teus amics:

El Consell Comarcal de la Garrotxa desmenteix en un comunicat, que hagin exclòs Terra Viva del concurs de la protectora d’animals

Comunicat del Consell Comarcal de la Garrotxa:

En relació a les declaracions realitzades en roda de premsa, per part de diversos membres de l’Associació Protectora d’Animals Garrotxa Terraviva, des del Consell Comarcal de la Garrotxa volem puntualitzar:

  • La situació d’abandonament d’animals de companyia a tot el territori és una realitat a la que hem de fer front totes les administracions públiques d’aquest país. L’any 2019, segons l’Informe sobre abandonament i adopció d’animals de companyia de la Fundació Affinity i la Universitat Autònoma de Barcelona, les protectores de l’Estat espanyol van recollir 306.000 animals a les seves instal·lacions, sumant gossos i gats. Es tracta d’un problema molt greu, que ens interpel·la com a societat, i davant del qual cal conscienciació, educació, esterilització, compromís i foment de l’adopció, entre altres accions.
  • El Consell Comarcal, igual que moltes administracions públiques titulars d’instal·lacions de recollida d’animals, treballa per oferir-los una bona qualitat de vida i una segona oportunitat amb noves famílies que els cuidin, però no sempre és possible, provocant que, sobretot els animals més grans, visquin tota la seva vida a les instal·lacions públiques.
  • Concretament a la Garrotxa, l’any 2020 es van gestionar 339 gossos i 280 gats a les instal·lacions, amb un pressupost anual inicial de 156.729,43 euros. Unes xifres d’abandonament que tenen tendència a l’alça i que ens han fet reflexionar sobre la necessitat de millorar les instal·lacions i el dia a dia d’aquests animals. Per aquesta raó, el Consell Comarcal de la Garrotxa ha decidit dur a terme obres de millora i ampliació de les infraestructures actuals, ja aprovades i previstes per l’any 2022. En aquest sentit, a la modificació de crèdit aprovada pel Ple del passat 11 de març de 2021 del Consell Comarcal de la Garrotxa s’inclou una partida de 164.054,40 euros per millores a les instal·lacions de recollida i custòdia d’animals de companyia i per dotar de millors espais per a tots els animals abandonats a la comarca. A aquesta quantitat cal afegir-hi els més de 70.000 euros del PUOSC que el Consell també destinarà a les instal·lacions.
  • La gestió del servei de custòdia dels animals de companyia és un servei públic i de prestació obligada per part dels ajuntaments de la comarca i que tots ells tenen delegat al Consell Comarcal. Aquest servei es presta de manera indirecta per part d’un adjudicatari, que guanya el corresponent procediment de licitació públic obert, transparent i sotmès a la normativa vigent en matèria de contractació.
  • En el Ple del 15 octubre 2020, el Consell Comarcal de la Garrotxa va acordar iniciar els tràmits per a l’aprovació d’un nou contracte, incloent una major dotació econòmica per a l’empresa adjudicatària, per tal de cobrir l’increment de despeses en la gestió del servei. En aquest procediment, l’Associació Protectora d’Animals Garrotxa Terraviva, que fins ara ha estat prestant el servei de recollida i custòdia d’animals abandonats a la Garrotxa, va ser una de les empreses que es va presentar, però va resultar exclosa per no complir amb els requisits de l’eina Sobre digital, tal com s’establia als plecs que regien la licitació pública.
  • Malgrat el Consell Comarcal de la Garrotxa va requerir en diverses ocasions a l’Associació Protectora Terraviva d’esmenar aquest defecte dins del termini legalment establert, l’Associació no ha va fer, motivant així la seva exclusió del procediment.
  • Aquest expedient de contractació es pot consultar a través del Portal de Transparència del web garrotxa.cat al perfil del contractant o exercint el dret d’accés a la informació pública. El Consell Comarcal, en tant que administració pública, estem sotmesos a controls interns i externs en el nostre funcionament.

Lamentem les declaracions efectuades pels membres de la Protectora d’Animals Garrotxa Terraviva. De la mateixa manera, considerem important i valorem la feina duta a terme per la Protectora Terraviva i la implicació dels seus membres, amb els que sempre hem tingut una bona relació, de confiança i transparència. Òbviament, estan en el seu dret d’exercir les accions jurídiques que considerin oportunes si creuen vulnerats els seus drets. Un plantejament que no podem compartir i que, si cal, també respondrem en instància judicial.

RELACIONAT:

Denuncien la deixadesa de l’administració local del servei de custòdia i recollida d’animals a la Garrotxa

Comparteix-ho amb els teus amics: