El Consell Comarcal de la Garrotxa fa aclariments sobre el sobrecost del 29,1% en la gestió de la planta de compostatge

Comparteix-ho amb els teus amics:

La Sindicatura de Comptes, com a òrgan fiscalitzador del sector públic de Catalunya va publicar ahir l’informe de fiscalització limitada relatiu al Consell Comarcal de la Garrotxa, corresponent a l’exercici 2017. 

Foto: Planta de compostatge de la Garrotxa

CCG – Des de finals de l’any 2019, el personal del Consell Comarcal de la Garrotxa es va posar a disposició de la Sindicatura de Comptes, per tal de treballar conjuntament amb aquesta institució amb la màxima col·laboració per tal d’analitzar la gestió pública de la nostra institució.

Des del Consell Comarcal volem agrair als tècnics i responsables de la Sindicatura la feina exhaustiva que han dut a terme en aquest estudi, que ens ha permès millorar alguns procediments, adequant-los a les seves recomanacions. Cal assenyalar que l’informe final és, doncs, el resultat d’una feina conjunta, i que des de l’any 2017, el Consell Comarcal ja ha revisat i s’han adoptat la gran majoria de les recomanacions que apareixen a l’informe. De fet, algunes d’aquestes modificacions ja s’han inclòs a les al·legacions que va presentar el Consell Comarcal i que es troben incloses en el mateix informe de la Sindicatura.

En relació a les notícies publicades avui per alguns mitjans de comunicació, volem aclarir particularment el punt referent a la planta de compostatge per tal que no hi hagi dubtes en relació a la bona feina que es fa des del nostre Consell Comarcal.

En relació a la gestió de la planta de compostatge de matèria orgànica i fangs, el sobrecost al que es fa referència queda explicat pel Consell Comarcal de la Garrotxa a l’al·legació número 18 de l’informe, on s’explica que en data 6 de febrer de 2003, es va signar el contracte de construcció i explotació de la Planta de Compostatge de la Garrotxa i que en data 30 de juliol de 2009, el Ple del Consell Comarcal de la Garrotxa va aprovar la modificació del contracte administratiu d’explotació de la Planta de Compostatge, prorrogant el temps d’explotació de la instal·lació fins a l’any 2023.

Va ser aquest any, 2009, quan es van realitzar obres de millora a la planta de compostatge per solucionar alguns problemes de pudors que afectaven nuclis de població, amb l’autorització de l’Agència Catalana de Residus.

Aquest contracte estableix un preu de tractament de materials de 23,20 €/tona (IVA exclòs), que es revisarà cada any en funció de l’IPC que decideixi aplicar el Consell Comarcal de la Garrotxa. Des del 2009 i fins a l’actualitat, aquest preu unitari s’ha revisat segons l’IPC interanual català del mes d’agost i s’ha aplicat al tractament de FORM. Mentre que el preu de fangs s’ha determinat per l’atribució de fons d’explotació que cada any l’Agència Catalana de l’Aigua ha atorgat al Consell Comarcal de la Garrotxa.

Per tant, les obres de millora i la revisió de preus van modificar els càlculs recollits inicialment l’any 2003.

Info: Consell Comarcal de la Garrotxa

Comparteix-ho amb els teus amics: