El Consorci Forestal de Catalunya denuncia que el Pla de Protecció de l’Alta Garrotxa incompleix amb l’Estratègia del patrimoni natural i la biodiversitat de Catalunya

Comparteix-ho amb els teus amics:

Aquest document marc va ser aprovat per la Generalitat fa un any, amb la participació dels sectors forestals i agraris. Preveu aspectes bàsics per la protecció dels espais naturals protegits, uns punts que s’han obviat en el cas de l’Alta Garrotxa

Representants del Consorci Forestal de Catalunya, acompanyats per les associacions de propietaris forestals de Camprodon i de l’Alta Garrotxa, van tenir ahir una trobada amb el Conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet i amb el director General de Polítiques Ambientals i Medi Natural, Ferran Miralles. En el transcurs de la reunió, fruit del diàleg continuat amb les administracions, els representants de la propietat forestal privada els van anunciar que el Consorci Forestal de Catalunya presentarà una esmena a la totalitat a l’articulat actual del Pla de Protecció del Medi Natural i del Paisatge de l’Alta Garrotxa.

El passat mes de maig el Consorci Forestal ja va demanar la retirada d’aquest

Pla, en el transcurs de l’assemblea anual de l’associació celebrada a Santa Pau. Aquest posicionament va comptar amb el recolzament de la Consellera del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Teresa Jordà, que va ser present a l’assemblea.

L’entitat considera molt greus alguns dels aspectes que planteja el pla de protecció, que fins i tot incompleixen de ple els compromisos del mateix Departament recollits a l’Estratègia del Patrimoni Natural i la Biodiversitat de Catalunya, aprovada l’any passat pel govern català.

D’una banda, cal un compromís ferm per reforçar la gestió compartida amb els ajuntaments i amb els propietaris dels terrenys inclosos en l’espai natural, fet que ara mateix no es contempla al document. El Consorci critica també la manca d’un reglament de gestió per als espais PEIN i unes instruccions per l’elaboració dels esmentats plans. A tall d’exemple, el Consorci Forestal considera inadmissible la manca d’una memòria econòmica que incorpori els costos i els instruments financers previstos per donar compliment als objectius del pla.

Al mateix temps, reclamen el compromís per elaborar un treball conjunt entre els representants de la propietat forestal i l’administració forestal, que identifiqui les masses forestals que cal deixar a evolució lliure i els criteris i eines per a fer-ho possible. Uns espais on, segons l’actual proposta, es pretén que en el futur no hi hagi cap tipus de gestió, i que representarien el 20% de l’espai a protegir i que recau sobre finques de titularitat privada. Tot i això, el pla obvia els mecanismes legals ja previstos per la declaració de figures de protecció

amb un nivell equivalent de restriccions. A més, el document no menciona enlloc la lliure adscripció dels propietaris de les finques a la no gestió i lliure evolució de les finques, quan el Departament sempre ha afirmat que la mesura serà de lliure acolliment, un fet que no dona cap tipus de garantia als propietaris dels terrenys.

Finalment, el Consorci Forestal denuncia la manca d’un procés de participació previ, tal i com preveu la legislació aplicable i els acords internacionals en la matèria. Això suposa de facto, la imposició d’un model de conservació i de gestió que els principals afectats consideren contraris a les necessitats de l’Alta Garrotxa.