El Mercat de Música Viva de Vic incrementa un 25% el seu impacte en la indústria musical

Mercat de Música Viva de Vic 2014. FOTO: Pere Masramon
Comparteix-ho amb els teus amics:

El Mercat de Música Viva de Vic-MVLab es confirma com a centre de la indústria musical catalana i plataforma per a la seva cohesió. Així ho certifiquen els bons resultats de l’estudi dut a terme per la Universitat Oberta de Catalunya sobre la incidència econòmica de les edicions de 2013 i 2014. Malgrat la conjuntura econòmica del país, l’edició del 25è aniversari (2013) va generar un impacte de 3.258.208€, 658.208€ més que l’any anterior. Aquest nou estudi certifica una remuntada dels resultats respecte 2011 i 2012 que pot ser l’inici d’un canvi de tendència.

Mercat de Música Viva de Vic 2014. FOTO: Pere Masramon
Mercat de Música Viva de Vic 2014. FOTO: Pere Masramon

El càlcul d’impacte econòmic i l’estudi de qualitat, dirigits per la professora de la UOC Soledad Morales, s’han basat en les dades recollides a les enquestes realitzades als professionals acreditats al Mercat. Els resultats es mesuren en termes d’aportació al volum de negoci real que va generar l’edició de 2013 en la indústria musical i amb indicadors de qualitat pel que fa al 2014.

La compra de serveis per a la indústria musical auxiliar es quadruplica

L’anàlisi del volum de negoci també demostra una modificació important en la seva estructura. D’aquesta xifra, un 87% s’assoleix amb la contractació de música (2.842.320€) i el 13% restant amb la compra de serveis per a la indústria musical (plataformes de distribució, distribuïdores independents de gèneres específics, plataformes de música en streaming o creadors d’apps per a la gestió de concerts i festivals, entre d’altres).

La contractació – amb una despesa mitjana per entitat de 12.642€ – és una dada sensiblement superior a l’any anterior, però l’augment més significatiu s’experimenta en la compra de serveis a altres proveïdors del sector, que ha passat de 98.000€ l’any 2012 a 415.888€ el 2013. Aquesta xifra suposa un 45% del volum de venda anual d’aquests proveïdors.

Amb aquests bons resultats econòmics, el MMVV-MVLab assoleix dos dels seus objectius estratègics: crear una àmplia riquesa sectorial i projectar la innovació i el coneixement que es genera en la indústria musical.

Pol de negoci i internacionalització de la música catalana

Les dades que llança l’estudi permeten afirmar que el MMVV-MVLab consolida la seva capacitat de generar riquesa i internacionalització al sector. Augmenten el nombre d’organitzacions inscrites en l’edició de 2014 (367 entitats respecte a les 328 de l’edició de 2013 i les 292 de 2012) així com la seva capacitat de compra (el seu pressupost de contractació passa dels 20.000.000€ als gairebé 30.000.000€ a l’edició de 2014). A més d’aquest increment, és destacable la fortalesa de la contractació de les entitats privades en general, i de les estrangeres en particular, potenciant la capacitat internacionalitzadora del MMVV-MVLab.

340 contractes en la compra de música i 188 en la compra de serveis per a la indústria sumen un total de 528 contractes a l’edició de 2013. La tendència ha estat la de contractar menys grups però més actuacions, fet que incrementa la despesa per contracte respecte l’any anterior. En termes generals, doncs, aquest esdeveniment genera un volum de negoci de 6.165€ per contracte, mitjana superior a la de l’any passat (4.669€).

Catalunya és el territori on més concerts es representen (gairebé 4 de cada 10 entitats venedores realitzen més de 6 concerts en territori català). La internacionalització, però, és també un fet rellevant de la contractació: més de la meitat de les entitats venedores han indicat que han realitzat actuacions a l’estranger, una tendència similar a la que s’observa respecte les actuacions a l’estat Espanyol.

Plataforma multiplicadora del capital social i la cohesió sectorial

‘Contactar i relacionar-se amb altres professionals del sector’ és el principal motiu per participar en la passada edició del MMVV-MVLab, segons el 85,8% de les entitats consultades. ‘Posar-se al dia en tendències i poder innovar’ es troba en segon lloc i ha experimentat un important increment respecte anys anteriors (aquest motiu es trobava en el novè lloc a l’edició de 2013), consolidant el MMVV-MVLab com un espai d’innovació i creació de coneixement ara ja valorat també pels professionals que hi assisteixen. El MMVV-MVLab ha esdevingut una cita obligada per un elevat percentatge de professionals, que veuen augmentar de manera significativa el seu capital social, la seva agenda de contactes i en conseqüència les seves possibilitats d’internacionalització.
La valoració global del MMVV-MVLab 2014 és força positiva, assolint un 7,5 de mitjana global. La valoració de la majoria dels serveis del MMVV ha millorat respecte les passades edicions, fet que demostra que la qualitat del Mercat va en increment. La projecció internacional, la idoneïtat de les propostes musicals i els estands són els aspectes que millor progressió han tingut respecte de l’any passat. Un 65,7% de les entitats consultades consideren haver assolit les expectatives creades a priori en quant a establiment de contactes interessants.