El nombre d’hipoteques sobre habitatges al novembre creix un 17% en relació amb l’any passat

Comparteix-ho amb els teus amics:

El nombre d’hipoteques sobre habitatges que es van signar el mes de novembre es va situar en 2.264 contractes hipotecaris, cosa que va suposar un 16,58% més que les signades el novembre del 2013, segons ha publicat aquest dimarts l’Institut d’Estadística espanyol. En relació amb el mes passat, el nombre d’hipoteques va caure el 15,96%. La mitjana de l’import per contracte hipotecari es va situar a Catalunya en 115.332 euros, el 4,23% més que l’any passat i el 5,17% més que a l’octubre. En el conjunt de l’estat espanyol, el nombre de contractes hipotecaris va augmentar un 14,17% i la mitjana de l’import es va situar en 104.817 euros, l’1,7% menys que el novembre del 2013.

Catalunya acumula set mesos seguits de creixements interanuals del nombre d’hipoteques sobre habitatges.

Per demarcacions, els territoris de Barcelona i Girona registren un creixement del nombre de les hipoteques sobre habitatges en termes anuals, el 35,42% i el 10,60%, respectivament, i per contra les demarcacions de Lleida i Tarragona observen caigudes interanuals del 5,56% i del 34,69%, respectivament.

Barcelona

A Barcelona es van signar 1.626 hipoteques sobre habitatges a Barcelona, el 35,42% més que al novembre de l’any passat i el 18,18% menys que el mes d’octubre. La mitjana de l’import a Barcelona es va situar en 120.185 euros per habitatge hipotecat, amb una reducció del 0,74% en relació amb el preu del novembre del 2013 i el 3,11% més que el mes d’octubre.

Girona

A la demarcació de Girona es van signar 313 hipoteques sobre habitatges, el 10,60% més que el novembre del 2013 i l’1,57% menys que a l’octubre. La mitjana de l’import a Girona es va situar en 124.776 euros per pis hipotecat, el 17,33% més que el novembre del 2013 i el 24,46% més que el mes d’octubre.

Aquest mes de novembre a Girona la mitjana de l’import per pis hipotecat està per sobre de la mitjana de l’import registrat a Barcelona cosa que no passava des del febrer del 2012.

Lleida

A Lleida, el nombre d’hipoteques es va situar en 85 contractes, el 5,56% menys que al novembre del 2013 i el 22,76% menys que les hipoteques signades el mes d’octubre. La mitjana de l’import per pis hipotecat va quedar en 77.741 euros, l’11,96% menys que el novembre del 2013 i el 2,68% més que el mes d’octubre.

Tarragona

Per últim, a Tarragona el nombre d’hipoteques que es van signar van sumar 241 contractes hipotecaris, el 34,69% menys que el novembre del 2013 i el 13,93% menys que l’octubre. La mitjana de l’import que es van registrar al novembre es va situar en 83.602 euros, el 2,23% menys que el novembre del 2013 i l’1,29% menys que el mes d’octubre.

Estat espanyol

A l’estat espanyol, el nombre d’hipoteques signades sempre sobre habitatges va sumar 15.900 contractes, el 14,17% més que el novembre del 2013 i el 10,10% menys que les signades el mes d’octubre.

La mitjana de l’import en el territori espanyol va ser de 104.817 euros, l’1,70% menys que el valor registrat el novembre del 2013 i el 4,96% més que el valor de l’octubre.