El suro català recupera el seu lloc al mercat

Comparteix-ho amb els teus amics:

El Consorci Forestal de Catalunya confirma l’interès creixent de la indústria surera i vitivinícola pel suro català de qualitat. Quality Suber anima als propietaris forestals a invertir en la millora i posada en producció de les suredes.

suro

La campanya de pela de suro d’enguany ha confirmat el que des del Consorci Forestal de Catalunya es venia defensant des de fa anys: l’interès creixent de la indústria surera i vitivinícola pel suro català de qualitat. Tot i que l’impacte de perforadors ha perjudicat de forma molt important el rendiment de les explotacions, aquest interès creixent de la indústria en el tap de suro natural i de qualitat, així com les diferents iniciatives promogudes pel Consorci Forestal i el Departament d’Agricultura -amb el recolzament d’empreses de primer nivell del sector-, fan preveure canvis a nivell de mercat que es traduiran en una millora del preu del producte a mig termini.

La trajectòria i previsions de Quality Suber, empresa catalana que preveu esdevenir la primera agrupació de productors de suro a nivell estatal, confirma aquesta perspectiva. La campanya de pela 2015 s’ha liquidat de manera satisfactòria i en uns terminis més curts als inicialment previstos. Aquesta empresa ha liquidat les diferents qualitats de suro a preus de mercat, però ha estat gràcies a la valorització i classificació del suro que ha aconseguit incrementar el percentatge de suro de qualitat, fet pel qual el rendiment obtingut pels productors ha estat superior que en altres escenaris de comercialització.

És per aquest motiu que la direcció de Quality Suber anima als propietaris forestals a invertir en la millora i posada en producció de les suredes i confirma el seu interès en incrementar significativament el volum de compres per la millora en el preu que obté el productor gràcies al procés de classificació i valorització del producte que ha dut a terme l’empresa.