Els artesans de la Garrotxa es beneficiaran del nou marc normatiu per acreditar, fomentar i promocionar les empreses artesanes

Comparteix-ho amb els teus amics:

El Consell Executiu ha aprovat el decret que regula l’activitat artesanal a Catalunya. Amb aquesta regulació es volen atendre les necessitats del sector, aprofundir en la seva modernització i l’adequació al context actual de competitivitat i a les noves demandes del mercat. Amb l’aprovació d’aquest decret es configura un marc normatiu adequat i actualitzat que permet instrumentar mesures per acreditar, fomentar i promocionar les empreses artesanes, així com vetllar pel prestigi i la qualitat del producte, sostenir la seva producció i fomentar el desenvolupament d’un sector en expansió. També es creen els Premis Nacionals d’Artesania amb l’objectiu d’incrementar el prestigi a la societat.

El decret refon en una única norma actualitzada la regulació de l’activitat artesanal a Catalunya fins ara recollida al Decret 252/2000 de 24 de juliol i a l’Ordre de 25 de juliol de 2000, que desplegava el decret. Aquest nou decret regula l’activitat artesanal artística i d’ofici que es desenvolupi a Catalunya, excloent l’artesania alimentaria, l’artesania de serveis i la producció mecanitzada.

Entre les principals novetats, destaca la regulació del Carnet d’Artesà com una acreditació voluntària que expedeix la Generalitat per a aquella persona que coneix el domini tècnic de qualitat i que desenvolupa una producció artesanal. Es distingeix entre el Carnet d’Artesà professional, per a qui s’hi dedica professionalment, i el cultural, per a qui no exerceix professionalment cap activitat productiva i comercial d’oficis artesans. Així mateix, es reconeix també el mestratge amb els Diplomes de Mestre o Mestra Artesà professional i de Mestre o Mestra cultural, que atorga anualment la Generalitat, a través del Consorci de Comerç, Artesania i Moda, prèvia convocatòria pública.

Una altra novetat és la creació dels Premis Nacionals d’Artesania amb l’objectiu d’incrementar el prestigi de l’activitat artesanal a la societat i donar visibilitat a l’artesania en el conjunt de l’activitat creativa i productiva del país. Els guardons es convocaran anualment i distingiran persones i empreses que hagin destacat en la producció, disseny, qualitat, formació, promoció, comercialització o difusió de l’artesania catalana.

D’altra banda, es crea un distintiu per als establiments de venda d’artesania catalana que garanteixi als consumidors que adquireixen un producte autèntic. També es crea el distintiu del producte D’A, que acredita que els productes són produïts a Catalunya i elaborats artesanalment mitjançant els processos propis de l’ofici.

Per activar i promoure els territoris i la seva artesania, el decret contempla la declaració de Zones d’oficis singulars de Catalunya en àrees geogràfiques que disposin d’un mínim de cinc tallers artesans on es desenvolupin oficis propis relacionats amb el territori, el procediment i el producte. En aquest sentit, es preveu també la declaració de Punts d’Interès Artesanals, en municipis o àrees d’un municipi on es concentrin un mínim de cinc tallers artesans o on hi hagi una llarga tradició artesanal. Per últim, es reconeix la Setmana d’Artesania de Catalunya per promoure la comercialització dels productes artesans catalans, consolidar un espai de venda i un saló de referència internacional.

Racionalització i classificació
Més enllà d’aquestes novetats, el decret també serveix per racionalitzar i classificar el conjunt de l’activitat artesanal en un repertori de famílies d’oficis artesans. En concret s’identifiquen 14 famílies d’oficis: arts del llibre, ceràmica, pell-cuir, construcció, ferro-metall, elements naturals, fusta, instruments musicals, joieria, paper, pedra-mineral, tèxtil, vidre i artesà interdisciplinar, que engloba aquells que no es poden classificar en una sola família.