Els usuaris dels comerços d’Olot puntuen amb un 7,3 l’oferta comercial de la ciutat

Comparteix-ho amb els teus amics:

Les 700 persones enquestades destaquen la millora que el sector ha experimentat els últims anys.

Augmentar la diversitat de l’oferta, l’aposta per la digitalització i la creació d’una campanya per potenciar el comerç de proximitat, reptes de futur del sector.

Foto: Una imatge de la presentació.

El comerç constitueix una de les principals activitats econòmiques, socials i turístiques de la ciutat per la seva contribució a la generació de llocs de treball i pel pes que representa en l’estructura productiva. Segons dades de l’Observatori Econòmic Social i Medi Ambiental de la Garrotxa, 13.228 persones (53,9%) treballa en el sector serveis a la comarca dels quals 4.161 (17%) dins del sector comerç.

L’Ajuntament d’Olot amb la col·laboració de l’Associació de Comerciants han impulsat l’elaboració d’un estudi que, a més de conèixer la percepció dels consumidors sobre el comerç local, permet disposar d’una diagnosi sobre costums i preferències de compra.

L’estudi -a càrrec de l’empresa Psyma Team- s’ha elaborat a partir d’un qüestionari realitzat entre principis de març i principis d’abril a 700 persones. S’han enquestat veïns i veïnes d’Olot i la Garrotxa de més de 18 anys (un 60% de les enquestes s’han fet sobre el terreny i un 40% mitjançant una enquesta telefònica).

Els enquestats puntuen l’oferta comercial d’Olot amb 7’3 (sobre un màxim de 10). Pel que fa a l’experiència de compra un 72’3% la considera satisfactòria, especialment pel bon tracte 33’2% i per la varietat, amb un 24’2%. Pel que fa als usuaris que creuen que l’oferta podria millorar (8’7% d’enquestats) ho atribueixen al preu d’alguns productes i a la manca de determinada oferta (sobretot botigues de roba, roba esportiva i franquícies). Tot i això, la meitat dels enquestats considera que el comerç d’Olot ha millorat els últims anys perquè hi ha més oferta i varietat dels negocis, a més de nous establiments i franquícies.

Si ens fixem en la tipologia d’establiment on es compra habitualment, l’enquesta destaca que:

– Els productes d’alimentació i els quotidians no alimentaris (drogueria, perfumeria i farmàcia) es compren en un 35% en el comerç tradicional, en el mercat municipal i el mercat setmanal mentre un 64% al supermercat.

– Els productes d’equipament personal, parament de la llar i productes d’oci s’adquireixen en un 52’8% al comerç tradicional i un 33% a franquícies d’Olot o bé de fora de la ciutat, als centres comercials o mitjançant internet.

Si ens fixem en l’edat de la persona enquestada, un 78% dels joves de 18 a 29 anys compra l’equipament personal (roba, calçats, complements…) en franquícies d’Olot o de fora la ciutat, centres comercials i internet i un 18’7% al comerç tradicional. En el parament de la llar, els joves compren un 30’3% a franquícies, centres comercials i internet i un 52’2% les fan al comerç de proximitat. Pel que fa als productes d’oci i cultura, el 48% ho fan amb les botigues més properes i un 46% a franquícies, internet i centres comercials.

L’enquesta també es fixa en la localització dels establiments on es fan habitualment les compres. En aquest sentit, pràcticament tots els residents a Olot enquestats compren a la ciutat els productes d’alimentació (98,6%), el quotidià no alimentari (96,4%) i els serveis (91,7%). Val a destacar que de les persones consultades prop de la meitat aposta per la compra de productes alimentaris (45’8%) al mateix barri on viu. Per a la resta de categories de productes, més de la meitat de la població hi compra l’equipament personal (50,8%), els productes d’oci i cultura (69,9%) o el parament de la llar (58,7%).

Pel que fa als residents a la resta de municipis de la Garrotxa, un 45% ve a comprar a Olot. Tot i ser un percentatge de compra important, es percep com una oportunitat de consolidar l’atractiu comercial de la ciutat.

En relació als dies de més afluència de compres són el dissabte i els dilluns. I pel que fa a l’horari, la franja més habitual dels productes d’alimentació és fins a les 12h del migdia. No obstant, l’horari en què es compra més habitualment està fortament condicionada per l’edat de l’entrevistat/da: en el segment de 18 a 49 anys la franja de tarda és la més habitual per a comprar qualsevol mena de producte mentre que per als de 65 i més anys ho és el matí (i l’horari indiferent).

La freqüència de compra més habitual per als productes d’alimentació és de 2-3 cops per setmana. La freqüència de compra més habitual per al quotidià no alimentari és d’1 cop al mes. En tots dos casos, les persones de 65 o més anys tenen tendència a comprar més sovint que els més joves, de 18 a 29 anys. En canvi, a les categories d’equipament personal, oci i cultura i, especialment, parament de la llar, la freqüència de compra és molt més espaiada en el temps (entre 3 i 6 mesos o menys sovint) encara que els més joves tendeixen a comprar aquests productes amb una freqüència més gran que els entrevistats de 65 i més anys.

A partir dels resultats de l’estudi, DinàmiG i l’Associació de Comerciants comencen a impulsar diferents accions:

1- Una campanya que permeti continuar augmentant l’atractiu de la ciutat per a les compres, especialment, entre els veïns i veïnes de la resta de municipis de la comarca.
2- L’aposta per la digitalització per l’augment a l’alça de les compres per internet
3- La creació d’una campanya que posi en valor el comerç de proximitat.
Segons es desprèn de l’enquesta, els joves tenen en compte el foment del comerç i la producció local a l’hora d’escollir la seva opció de compra. Ho asseguren un 8’3% dels enquestats d’entre 18 i 49 anys. En canvi les franges de més edat, a partir de 50 anys, només ho subratllen el 3% dels enquestats (prevalen la varietat de productes i el costum).
4- Fer els possibles per augmentar la varietat dels comerços amb l’obertura de nous establiments.
5- Implementar a Olot les APEUS les Àrees de Promoció Econòmica i Urbana d’acord amb l’Associació de Comerciants i la Generalitat.