Els consumidors podran endur-se el menjar sobrant, sense cap cost addicional, en restaurants i establiments d’hostaleria

Comparteix-ho amb els teus amics:
Els consumidors podran endur-se el menjar sobrant, sense cap cost addicional, en restaurants i establiments d’hostaleria

El Parlament de Catalunya ha aprovat la Llei de prevenció de les pèrdues i el malbaratament alimentaris a Catalunya, que té com a objectiu establir accions de prevenció per a reduir les pèrdues i el malbaratament alimentari i aprofitar-lo millor implicant l’Administració i tots els agents de la cadena alimentària.

L’Agència Catalana del Consum (ACC) ha tingut un paper actiu i rellevant en l’elaboració d’aquesta norma, especialment pel que fa a la informació prèvia que s’ha de donar als consumidors.

A més, aquesta llei té una disposició final que modifica la Llei de creació de l’ACC, amb la qual cosa es fa palès el compromís amb el consum sostenible i responsable, del qual una de les vessants més importants és l’aprofitament dels aliments.
Els articles de la llei que afecten de manera més directa les persones consumidores són aquells que estableixen un seguit d’obligacions per part de les empreses del sector de la restauració i l’hostaleria:
  • Promoure el consum de productes de temporada i de proximitat.
  • Facilitar al consumidor que es pugui endur, sense cap cost addicional, els aliments de la seva ració que no hagi consumit, i informar d’aquesta possibilitat de manera clara i visible al mateix establiment, preferentment a la carta o al menú.
  • Utilitzar envasos, per al trasllat dels aliments no consumits, que siguin aptes per a l’ús alimentari, reutilitzables, compostables o fàcilment reciclables, i admetre que el consumidor dugui el seu propi envàs.
Per tant, l’ACC podrà sancionar, d’acord amb el Codi de consum de Catalunya, quan no s’informi les persones consumidores, de manera clara i visible, sobre la possibilitat d’endur-se els aliments no consumits o en aquells casos en què no es permeti al consumidor endur-se sense cap cost addicional els aliments que no hagi consumit.
Info: consum.gencat.cat