Es crea el nou Servei territorial de cirurgia de la Garrotxa i el Ripollès, integrat per professionals de cirurgia de l’Hospital d’Olot i de l’Hospital de Campdevànol

Comparteix-ho amb els teus amics:

El nou Servei Territorial de Cirurgia General, que es posarà en marxa a l’octubre de manera gradual, permetrà una millor vinculació de les especialitats amb el centre de terciarisme, millorant-ne la continuïtat assistencial i pal·liant les dificultats per trobar determinats professionals sanitaris

Aquest mes d’octubre es crea i es posa en funcionament el nou servei territorial de cirurgia de la Garrotxa i el Ripollès integrat per professionals de cirurgia de l’Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa i l’Hospital de Campdevànol. Els professionals del nou equip territorial treballaran conjuntament i en xarxa i prestaran els seus serveis als dos centres i de manera coordinada amb l’Hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta com a hospital de referència de la Regió Sanitària Girona per garantir la continuïtat assistencial dels pacients que necessiten ser derivats per aspectes de complexitat assistencial.

D’aquesta manera, l’Hospital de Campdevànol i l’Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa duran a terme les intervencions programades de cirurgia major ambulatòria i de cirurgia menor, a més de les consultes externes per als ciutadans de les respectives comarques. Les intervencions programades de cirurgia general i digestiva quirúrgica que necessiten ingrés i les intervencions urgents s’atendran d’acord amb la seva complexitat a l’Hospital d’Olot o l’Hospital Trueta.

Es preveu que l’Hospital d’Olot assumirà unes 108 altes del cirurgia general de pacients de l’àrea de Campdevànol, un 40% dels quals són patologia urgent. En aquest sentit, els estudis preoperatoris i les visites postoperatòries que se’n derivin es continuaran duent a terme a l’Hospital de Campdevànol.

La creació del Servei Territorial de Cirurgia General de la Garrotxa i el Ripollès s’emmarca en la reordenació de l’atenció especialitzada al Ripollès. Així, els usuaris de la zona del Ripollès, que fins ara podien ser atesos tant al seu hospital comarcal, el de Campdevànol, com a l’Hospital Universitari General de Vic i a l’Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta, seran atesos preferentment en l’eix Hospital de Campdevànol, Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa i Hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta, d’acord amb les necessitats dels pacients i el nivell de complexitat del centre hospitalari. Així, per exemple, al 2018 l’Hospital Universitari General de Vic va registrar 280 altes de pacients del Ripollès i al Trueta unes 300 corresponents a totes les especialitats.

Un cop consolidat de l’equip territorial de cirurgia entre els hospitals de Campdevànol i Olot, la implantació del qual s’avaluarà periòdicament, es treballarà per millorar l’atenció d’altres especialitats, com ara l’oncologia i, més endavant, la urologia, amb el mateix objectiu de millorar l’equitat assistencial entre els pacients, garantir la continuïtat assistencial i solucionar els problemes generats per la manca generalitzada de professionals sanitaris, en el marc de la reordenació de l’atenció sanitària dels pacients del Ripollès.

La creació del Servei Territorial de Cirurgia General de la Garrotxa i el Ripollès s’emmarca en la voluntat del Servei Català de la Salut de fomentar la constitució d’aliances estratègiques entre proveïdors sanitaris, previst en el Pla estratègic de la Regió Sanitària Girona 2017-2020 i en el Pla d’Acció 2019-2020 del CatSalut, que vetlla per garantir la màxima qualitat en l’atenció a les persones en el seu territori de referència. Amb aquest acord es pretén consolidar i garantir els serveis de referència de tota la Regió Sanitària sempre tenint en compte els criteris d’equitat en els resultats i sostenibilitat del sistema sanitari i també facilitar el desenvolupament de la docència i de la recerca.

Info: govern.cat

Comparteix-ho amb els teus amics: