Es destinen prop de 12 milions d’euros als ajuntaments gironins mitjançant el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural

Comparteix-ho amb els teus amics:

La Junta de Govern de la Diputació de Girona ha acordat destinar 11.720.000 euros als municipis gironins, per mitjà del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural. Els consistoris podran destinar aquests diners a despeses corrents, despeses d’inversió i despeses culturals. Els ajuntaments que vulguin optar a la convocatòria caldrà que presentin la documentació corresponent del 2 de febrer al 6 de març.

El Fons de Cooperació Econòmica i Cultural és un fons creat fa dos anys que uneix els antics Fons de Subvencions de Cooperació Municipal i Fons de Cooperació Cultural. Les bases reguladores del Fons permeten finançar fins al 100 % de la despesa subvencionada; una particularitat introduïda en els darrers anys amb l’objectiu de fer front a la situació de crisi econòmica i financera. Se’n poden beneficiar tots els 221 municipis de la demarcació.

Les despeses municipals que es poden finançar amb càrrec al fons són:

a) Despeses en béns corrents i serveis vinculades a la prestació de serveis obligatoris
Amb caràcter excepcional i per tal d’atendre la situació financera que la crisi econòmica ha generat en els municipis, també són subvencionables les despeses en béns corrents i serveis.

b) Despeses en inversions reals i transferències de capital
Despeses en inversions reals i transferències de capital en obres de competència municipal.

c) Despeses culturals
Despeses en béns corrents i serveis efectuades en l’àmbit de la cultura, les arts i la música. A les despeses culturals, els ajuntaments hauran de destinar-hi el 15 % de la subvenció anual que els correspongui en concepte d’aquest Fons.