Es garanteix el funcionament dels serveis essencials dels jutjats d’Olot

Comparteix-ho amb els teus amics:

El Govern ha aprovat una instrucció per garantir el funcionament dels jutjats, les fiscalies i l’Institut de medicina legal i ciències forenses de Catalunya (IMLC).

El text assegura el compliment de les actuacions judicials considerades essencials, que són totes aquelles que de no practicar-se podrien causar un perjudici irreparable.

La instrucció, en aquest sentit, garanteix els serveis de guàrdia, les mesures i les ordres de protecció de menors i dones, el funcionament del Registre civil, els aixecaments de cadàvers o les actuacions amb detinguts.

Queden fora dels serveis essencials els desnonaments, la celebració de vistes i les presentacions d’escrits de demanda.

Dotació de personal  

La dotació de personal als jutjats durant la situació d’excepcionalitat se situarà al voltant del 10% del total de la plantilla de funcionaris. Hi haurà rotacions per torns i s’evitarà el contacte entre persones de diferents torns. No treballaran aquelles persones amb malalties cròniques, obesitat mòrbida i dones embarassades. Tampoc treballaran persones amb fills menors de 16 anys o persones dependents a càrrec com a conseqüència del tancament de centres.

Videoconferències

Tots els jutjats de Catalunya disposen d’equips de videoconferència que s’hauran d’utilitzar per minimitzar la presència als jutjats. L’atenció al públic es farà, prioritàriament, per via telefònica i digital.

Accés als edificis

Les persones que vulguin accedir als edificis judicials hauran d’acreditar i justificar amb documents que han estat citades per un òrgan judicial o que han de realitzar un tràmit inajornable. Només podran anar acompanyades del seu representant legal.

Els advocats i procuradors també podran accedir-hi, però es recomana que només hi vagin per aquelles actuacions urgents, inajornables i que només es puguin fer de forma presencial.