Es posposa el pagament en període voluntari de l’Impost de Vehicles fins a nou avís

Comparteix-ho amb els teus amics:

Mentre estiguin en vigor les mesures establertes pel RD 463/2020, de 14 de març, es posposa el pagament en període voluntari de l’Impost de Vehicles fins a nou avís.

De la mateixa manera, la Xarxa Local de Municipis de la Diputació de Girona (XALOC) comunica que no es presentaran al cobrament els rebuts domiciliats dels ingressos municipals amb data de càrrec prevista en aquest període de temps. El nou càrrec d’aquests rebuts es produirà en el moment en què l’esmentat RD perdi la seva vigència, sempre que no se’n produeixi una prorroga que allarga novament el termini. En tot cas, amb caràcter previ, s’informarà de la nova data de càrrega al banc dels rebuts domiciliats mitjançant anunci al web de XALOC.

També, durant el mateix període de temps (15 dies naturals) se suspenen els terminis administratius dels procediments d’aplicació dels tributs i de revisió administrativa dels ingressos municipals, així com els relatius als expedients sancionadors en matèria de trànsit per a identificar el conductor en el moment de la infracció i/o pagament de les multes, i el termini de presentació d’al·legacions i/o recursos contra la sanció notificada. Un cop transcorregut el termini de suspensió, si cal efectuar el pagament amb qualsevol document rebut (liquidació, denúncia, sanció, etc.) i s’ha superat la data de pagament especificada, caldrà contactar amb el CAU via telefònica (972 900 251) o enviant un correu electrònic (cau@xalocgirona.cat) per obtenir un nou document.

Comparteix-ho amb els teus amics: