És pròrroga i es modifiquen algunes mesures per combatre la COVID

Comparteix-ho amb els teus amics:

És pròrroga i es modifiquen algunes mesures per combatre la COVID. Bars i restaurants podran obrir d’aquí a deu dies, i els centres d’estètica ho podran fer a partir d’aquest dissabte.

NOVES MESURES

restriccions

Tancaments

Resum de les restriccions vigents (actualització 13 de novembre)

Durada prevista fins al 23 de novembre a les 00 hores.

Confinament nocturn

Resten prohibits tots els desplaçaments i la circulació per les vies públiques entre les 22.00 i les 6.00 hores. Excepcions a la mobilitat:

 • Assistència sanitària d’urgència.
 • Adquisició de productes farmacèutics per raó d’urgència, sempre que sigui a la farmàcia més propera al domicili, així com per assistència veterinària urgent.
 • Desplaçament per anar i tornar de treballar, amb el corresponent certificat de l’empresa.
 • Desplaçaments de professionals, i personal voluntari acreditat, per fer serveis essencials, sanitaris i socials.
 • Cura de persones grans, menors d’edat, persones dependents, amb discapacitat o especialment vulnerables per motius inajornables (incloent-hi els desplaçaments per necessitats de persones amb trastorns de la conducta, discapacitat o malaltia que requereixin activitat a l’exterior per al seu benestar emocional o de salut, amb el corresponent certificat professional).
 • Desplaçaments necessaris per a la recollida i cura de menors d’edat en cas de progenitors separats, divorciats o amb residència en llocs diferents.
 • Actuació urgent davant d’òrgans judicials.
 • Retorn al domicili des de centres educatius i de les activitats culturals permeses i recollida a l’establiment en els serveis de restauració d’acord amb els horaris de tancament establerts.
 • Retorn al lloc de residència habitual en cas de viatge.
 • Cura d’animals de companyia pel temps imprescindible, amb desplaçament individual proper al domicili, entre les 4.00 i les 6.00 hores.
 • Altres causes de força major o una altra situació de necessitat justificada.

Horari màxim d’obertura al públic:

 • Serveis i comerç minorista, a les 21.00 hores.
 • Restauració: servei de recollida per emportar a les 22.00 hores i servei de lliurament a domicili a les 23.00 hores.
 • Activitats culturals que estiguin permeses, a les 22.00 hores.
 • Els comerços d’aliments i altres productes essencials no estan afectats per les restriccions horàries i el seu horari d’obertura és l’habitual d’acord amb la normativa que limita els horaris de les botigues.
 • Les botigues de conveniència, els establiments comercials annexos a les gasolineres, els establiments de menys de 300 m2 de superfície de venda, i tots els establiments comercials ubicats en municipis turístics no poden romandre oberts entre les 21.00 i les 6.00 hores.

La limitació horària no afecta els serveis essencials i d’urgència: sanitaris, sociosanitaris, farmàcies, combustibles, emergències i actuacions judicials.

Mobilitat

 • Confinament perimetral de tot Catalunya, excepte per mobilitat essencial: o Assistència a serveis sanitaris i socials
  • Obligacions laborals, professionals, empresarials, institucionals o legals o Educació
  • Retorn al lloc de residència
  • Atenció de persones amb necessitats o vulnerables (gent gran, menors, dependents, persones amb discapacitat o persones especialment vulnerables)
  • Desplaçament a entitats financeres i d’assegurances o estacions de proveïment en territoris limítrofs
  • Actuacions davant dels òrgans públics, judicials o notarials
  • Renovació de permisos i documentació oficial, i altres tràmits administratius inajornables
  • Realització d’exàmens o proves oficials inajornables
  • Causes de força major o situació de necessitat degudament acreditades
 • Cap de setmana: confinament municipal de divendres a les 6.00 hores a dilluns a les 6.00 hores, excepte mobilitat essencial abans indicada i:
  • Activitats esportives individuals a l’aire lliure entre municipis limítrofs o Permisos i visites penitenciaris o Custòdia compartida

Sense limitació de la circulació en trànsit (de pas)

Reunions i sortides del domicili (sense canvis al que és vigent ara)

 • Recomanació de limitar les sortides del domicili en la mesura del possible.
 • Desplaçaments basats en les “bombolles de convivència” o la “bombolla ampliada”.
 • Reunions de com a màxim 6 persones, excepte bombolles de convivència. La bombolla ampliada ha de ser el més estable possible.
 • Prohibició de consumir aliments i begudes en les trobades o reunions en espais públics. S’afegeix l’excepció de les sortides escolars.

Treball

 • Obligació a les empreses de limitar la mobilitat laboral.
 • Treball a distància – teletreball excepte que no sigui possible.
 • Si no és possible el teletreball, flexibilitat horària per evitar hores punta.
 • Evitar la coincidència massiva de persones als espais de treball.

Transport públic

Ocupació de taxis fins a 9 places de capacitat, limitada a un màxim de 6 persones, inclòs el conductor, i sense poder ocupar la plaça del costat del conductor. Per tant,

en vehicles de 5 places inclòs el conductor, l’ocupació màxima és de 4 persones inclòs el conductor, i per a vehicles de 7 places fins a 9, màxim 6 persones.

Serveis i comerç

 • Es permet l’obertura de les empreses que ofereixen serveis que impliquin contacte personal, sempre que es concerti una cita prèvia de forma individual i que les persones encarregades de prestar els serveis disposin dels equips de protecció adequats al nivell de risc. En el desenvolupament de l’activitat s’hauran d’extremar les mesures higièniques.
 • El comerç minorista d’alimentació i productes essencials i de primera necessitat (productes d’alimentació, begudes, productes higiènics, altres productes de primera necessitat, farmàcies, ortopèdies, òptiques, centres veterinaris, concessionaris d’automòbil, telecomunicacions, perruqueries i centres d’estètica i centres de jardineria), inclosos els establiments en centres comercials, pot romandre obert.
 • Comerç minorista no d’alimentació ni essencial, obertura condicionada a:

o que tinguin menys de 800 m2 i limitin l’aforament al 30% de la llicència o si tenen més de 800 m2, limitar la superfície a 800 m2 (i al 30% d’aforament adaptat proporcionalment a la superfície de 800 m2).

 • Centres comercials tancats: poden obrir les botigues d’alimentació, productes essencials i de primera necessitat i qualsevol que tingui una superfície inferior a 800 m2 i accés directe des del carrer a la botiga, i amb l’aforament limitat al 30%.
 • Es permet la venda per telèfon o internet amb recollida al local sempre que s’evitin aglomeracions a l’interior, i amb repartiment a domicili.  Mercats no sedentaris: aforament limitat al 30%.

Restauració

 • Es manté la suspensió de l’obertura al públic dels serveis de restauració en tot tipus de locals i establiments. Els serveis de restauració es poden continuar prestant exclusivament mitjançant serveis d’entrega a domicili o recollida a l’establiment. El repartiment a domicili s’allarga fins a les 23.00 hores i la recollida a l’establiment, fins a les 22 hores.
 • A les àrees de servei d’autopistes i altres vies, les activitats de restauració es poden prestar exclusivament mitjançant serveis d’entrega al mateix establiment, amb l’excepció dels serveis de restauració per a transportistes professionals en ruta.

Educació, infància i joventut

 • Es manté l’activitat presencial als centres docents i de l’ensenyament de règim especial.
 • Batxillerat i cicles formatius: reducció de l’assistència presencial. Desenvolupar de forma telemàtica totes aquelles activitats que es pugui.
 • Universitats: ensenyament a distància (sense canvis).
 • Suspensió de tot el lleure infantil i les extraescolars, excepte les que es fan mantenint estrictament el grup bombolla de l’aula o les activitats dins del centre en horari lectiu.
 • Els centres de formació d’adults, les escoles oficials d’idiomes i els ensenyaments de règim especial reglats han d’adoptar mesures per reduir l’assistència presencial de l’alumnat.

Esport

 • Tancament de tots els equipaments esportius, excepte els de tecnificació i lligues professionals
 • Suspensió de totes les competicions esportives, federades, etc., excepte les lligues nacionals i internacionals

Altres suspensions i tancaments

 • Suspensió de totes les activitats culturals, espectacles i d’oci
 • Fires comercials, convencions, congressos i festes majors
 • Parcs i fires d’atraccions
 • Establiments i equipaments de lleure infantil i d’activitats lúdiques
 • Activitats cíviques i comunitàries, excepte els serveis socials essencials  Joc, casinos i sales de bingo

Altres limitacions

   • Parcs i jardins públics i àrees de joc infantil, fins a les 20.00 hores (sense canvis)  Arxius, museus, galeries d’art: activitats limitades al 33% de l’aforament (fins ara, no limitat)
   • Biblioteques: només per a préstec de documents reservats (fins ara, no limitat)
   • Cerimònies civils i religioses i culte: aforament limitat al 30%, sense excedir el nombre màxim de 100 persones.

Info: Dep. Salut i Procicat