Està permesa la venda de bombones de butà?

Comparteix-ho amb els teus amics:

Està permesa la venda de bombones de butà?

Sí, com a servei bàsic i especificat a la llista d’activitats laborals considerades servei essencial.