FASE 2: On i com puc practicar esport?

Comparteix-ho amb els teus amics:

Preguntes i respostes sobre activitat física no professional a l’aire lliure per a les persones de 14 anys o més.

Qui pot sortir?

Totes les persones a partir dels 14 anys inclosos, sense límit d’edat i amb excepció de persones que resideixen en centres sociosanitaris de gent gran i aquelles que presentin símptomes o es trobin en període de quarantena domiciliària.

Què puc fer?

Activitat física no professional (esport) a l’aire lliure i passejar. També activitats en instal·lacions esportives a l’aire lliure i cobertes, i a piscines per a ús esportiu, però amb cita prèvia i altres limitacions descrites més endavant. Cal garantir sempre les distàncies de seguretat i la neteja i desinfecció. És obligatori l’ús de mascareta excepte que es tracti d’una pràctica esportiva d’esforç intens.

Amb qui es pot sortir a passejar?

Es pot passejar acompanyat de fins a 15 persones no convivents i sense límits en els convivents, o de la persona cuidadora en el cas de persones que ho necessitin.

Amb qui es pot sortir a fer esport?

L’exercici físic es pot fer com a màxim en grups de 15 persones, excepte en el cas de persones convivents.
En instal·lacions esportives cobertes i piscines per a la pràctica esportiva, està permesa la pràctica esportiva individual, o un màxim de 2 persones en pràctiques esportives en el cas de modalitats practicades així. Quan la piscina es divideixi per carrils d’entrenament, un esportista per carril.

Només podrà estar amb els esportistes un entrenador quan sigui necessari, amb excepció de les persones amb discapacitat o menors.

Per on es poden fer els passejos?

Els passejos es poden fer dins de l’àmbit de la regió sanitària.

I la pràctica esportiva?

Es pot practicar esport a qualsevol via o espai públic, inclosos els espais naturals i les zones verdes autoritzades, sempre dins de la regió sanitària del domicili habitual. Cal respectar els possibles tancaments d’espais que, per raons de seguretat, duguin a terme les autoritats locals.

Puc fer servir el cotxe o el transport públic per anar a fer esport o per passejar?

Sí que es permet per anar a instal·lacions esportives a l’aire lliure o cobertes i piscines per a la pràctica esportiva, amb cita prèvia, en l’àmbit de la regió sanitària.

Quines activitats esportives no professionals es poden practicar?

Es pot practicar qualsevol esport individual que no comporti contacte amb terceres persones.

Puc anar amb la bicicleta?

Sí, es pot fer servir la bicicleta, de qualsevol tipus, i altres mitjans individuals com patins, patinets o similars.

Puc utilitzar instal·lacions esportives a l’aire lliure?

Sí, però només aquelles que tenen controlat l’accés i respectant l’aforament del 30% de l’ús esportiu. Amb cita prèvia i per torns. Només per a la pràctica esportiva individual, dues persones si la modalitat ho requereix, però sense contacte físic i respectant la distància de seguretat de 2 metres. Podrà accedir-hi l’entrenador si cal i s’acredita. Els menors i les persones amb discapacitat poden anar amb un acompanyant. Es poden utilitzar piscines per a la pràctica esportiva. Cal garantir sempre les distàncies de seguretat i la neteja i desinfecció.

Respecteu les possibles restriccions establertes pels ajuntaments.

Puc utilitzar instal·lacions i centres esportius?

Sí, està permesa l’obertura de centres esportius públics i privats, però amb limitacions. Cal cita prèvia i per torns. En cap cas es podrà superar el 30% d’aforament d’usuaris i només per a la pràctica esportiva individual, dues persones si la modalitat ho requereix, però sense contacte físic i respectant la distància de seguretat de 2 metres. Es poden utilitzar els vestidors. Cal garantir sempre les distàncies de seguretat i la neteja i desinfecció.

Quan passegi pel carrer o faci esport, puc anar per on vulgui?

Sí, però si camineu per la vostra dreta sempre que pugueu, us creuareu amb menys gent.

L’activitat a peu tindrà preferència sobre les bicicletes i altres mitjans similars.

A les ciutats, es recomana que la pràctica esportiva es faci en espais on hi hagi poca aglomeració i, preferentment, per vies de més de 5 metres d’ample.

A quines hores puc sortir?

A qualsevol hora, excepte a les franges compreses entre les 10 i les 12 hores i entre les 19 i les 20 hores, franges reservades per als més grans de 70 anys i les persones vulnerables. Aquestes franges no s’apliquen als municipis petits.

Soc esportista federat, tinc les mateixes condicions?

Les condicions són les mateixes pel que fa a la pràctica de l’esport. Ja podeu practicar esport fora del vostre municipi, sense sortir de la regió sanitària que us correspongui. Per dur a terme l’activitat, podeu accedir lliurement als espais naturals que requeriu (mar, rius, embassaments, d’altres). En el cas que la modalitat es practiqui amb la participació d’animals, es pot fer a l’aire lliure de forma individual al recinte on es trobi l’animal, amb cita prèvia. Respecteu les franges horàries establertes per a la gent gran.

Els esportistes federats poden entrenar?

Sí, els esportistes de clubs participants en lligues no professionals poden fer entrenaments de manera individual i complint les corresponents mesures de prevenció i higiene.

Els esportistes professionals poden entrenar?

Els professionals de clubs esportius professionals o societats anònimes esportives poden desenvolupar entrenaments fins a un màxim de 14 persones, complint les mesures corresponents de prevenció i higiene.

Quina distància de seguretat cal mantenir?

Sempre cal mantenir una distància de 2 metres amb la resta de persones que no ens acompanyin (persona amb qui es conviu o persona cuidadora).

Mentre fem esport es recomana mantenir la màxima distància possible.

Què podem fer si ens trobem amb un familiar o conegut?

Cal evitar aturar-se de forma innecessària a les vies i espais d’ús públic.

No obstant, podeu saludar breument les persones conegudes o familiars amb qui us trobeu, però sempre heu de mantenir la distància de 2 metres i no tocar-vos, per precaució.

 Quan surti i torni a casa, puc fer servir l’ascensor?

Sí, però és millor que feu servir les escales sempre que pugueu i deixeu l’ascensor per a la gent que el necessiti.

Puc menjar al carrer?

No és recomanable menjar al carrer. Podeu beure líquid durant l’activitat física.

Cal portar alguna documentació?

Recordeu portar la documentació personal. També és recomanable portar el certificat de declaració autoresponsable que va publicar la Generalitat de Catalunya.

Puc sortir si no em trobo bé?

No podeu sortir si teniu símptomes o teniu la malaltia causada pel coronavirus (COVID-19) o esteu en aïllament a casa. Preneu-vos tots la temperatura abans de sortir i no ho feu si algú de casa té 37ºC o més.

VEURE TOT EL DOCUMENT AQUÍ

Comparteix-ho amb els teus amics: