Finalitzen les excavacions a la ciutat romana d’Empúries realitzades amb motiu del 71è Curs d’Arqueologia

Comparteix-ho amb els teus amics:

Demà acaba el curs, en què s’han realitzat treballs d’excavació als nivells més antics de la ciutat romana

Demà, divendres 21 de juliol, finalitza la 71a edició del Curs d’Arqueologia d’Empúries, en què han participat una trentena d’estudiants d’arqueologia procedents de diverses universitats catalanes i d’arreu de l’estat, així com de França. Com en anys precedents, les excavacions realitzades amb els alumnes del curs s’han dut a terme a l’espai de l’anomenada Insula 30 de la ciutat romana, un bloc urbà ocupat durant l’època imperial per l’edifici de les termes públiques i un complex de locals o tabernae. Els treballs arqueològics han permès continuar la recerca de les ocupacions més antigues que es documenten en aquest sector de la ciutat, amb resultats que l’equip d’arqueòlegs del museu valoren molt positivament. Així, s’ha continuat l’excavació dels espais de celler i magatzem corresponents a una domus romana que va resultar destruïda sobtadament, segurament per un incendi, en el segle I aC, amb la troballa de diversos elements domèstics in situ, com ara les peses d’un teler, un calder de bronze o una graella de ferro.

En altres sectors de l’ínsula s’ha continuat l’excavació de les restes d’una altra fase d’ocupació encara més antiga, anterior a la creació de la ciutat romana i relacionable amb el campament militar precedent. D’aquest moment s’han excavat alguns espais d’habitació, així com diverses sitges. Destaca la troballa, dins del reompliment d’una d’aquestes sitges, de restes d’un enterrament i evidències de rituals efectuats prèviament a la inutilització d’aquestes estructures d’emmagatzematge.

La part teòrica del curs ha consistit en diverses conferències, englobades en el tema “Nous mètodes i tècniques en el registre i l’exploració arqueològica”. Els alumnes han pogut participar també en una activitat pràctica de prospecció geofísica a la ciutat romana, impartides pels responsables de l’empresa SOT.

El Curs d’Arqueologia d’Empúries

El Curs Internacional d’Arqueologia d’Empúries ha esdevingut el més antic dels cursos d’arqueologia que se celebren actualment a l’Estat espanyol. El curs ha mantingut sempre un caràcter internacional, amb una ferma orientació formativa, i amb la voluntat de donar a conèixer el jaciment d’Empúries i la seva història a estudiants procedents de les universitats de l’Estat espanyol i estrangeres. A través de les pràctiques d’arqueologia i de la resta d’activitats que es realitzen durant el curs, aquest esdevé una oportunitat per conviure durant unes setmanes en un jaciment excepcional i de compartir coneixements i formes diferents de treballar.

Les activitats realitzades en el jaciment durant aquestes tres setmanes han permès els alumnes posar en pràctica totes les tasques relacionades amb l’excavació arqueològica així com la documentació de les dades i materials recuperats durant els treballs.

Info i foto: gencat.cat

Comparteix-ho amb els teus amics: