FOTOS: Les parades del mercat setmanal ja estan en marxa al nou firal

Comparteix-ho amb els teus amics:

A partir d’avui dilluns 1 d’octubre, les 48 parades d’alimentació i planter que, durant les obres de remodelació del passeig d’en Blay s’havien traslladat a la plaça Balmes i carrers adjacents, han tornat al Firal en el seu horari habitual de venda (de 9 a 14 hores).

De les 123 parades i més de 1.000 metres lineals d’oferta que actualment formen part del mercat setmanal d’Olot, els marxants d’alimentació i planter en representen el 41% i arran de les obres de remodelació del passeig d’en Blay, des del 19 de juny del 2017 les 48 parades s’havien traslladat a la plaça Balmes i carrers adjacents (Berga i Boada, Francesc Montsalvatge, Ramon Guillamet i Bernat Vilar), juntament amb algunes parades de roba i complements que es van situar al carrer Bolòs, conservant d’aquesta manera la continuïtat amb les parades situades al passeig de Ramon Guillamet.

Els canvis en l’espai físic del passeig d’en Blay ha estat una oportunitat per introduir millores en l’organització de les parades al Firal. En aquest sentit, les parades s’han agrupat per producte de venda: les que venen planter se situaran al principi del passeig, les de venda de fruita i verdura de producció pròpia i/o ecològica es trobaran al centre i la resta s’ubicaran al capdamunt del passeig i a la zona sud. Les parades més grans i que venen al mercat amb vehicles més llargs i pesants es situaran al Firal Petit i als laterals del passeig. S’ha previst suficient espai al darrera de cada parada per tal que els marxants puguin disposar amb comoditat les mercaderies de venda, evitant la presència de vehicles estacionats al seu darrera i facilitant-ne l’aparcament en zones properes. En aquest sentit, l’Ajuntament ha reservat dues zones d’estacionament properes al mercat per tal que els marxants hi puguin deixar els vehicles. També s’han deixat àrees de pas entre línies de parades per facilitar la circulació dels compradors per totes les zones del mercat, així com un passadís central de més de dos metres d’ample per a la circulació còmode dels compradors. La zona del mercat esdevindrà per a ús exclusiu dels vianants durant l’horari del mercat (de 9 a 14 hores). Les terrasses dels bars del Firal podran mantenir una línia de taules i cadires situada al frontal de la seva façana durant aquest horari.

Al mateix temps i per protegir el paviment del passeig, l’Ajuntament d’Olot ha proporcionat un material a tots els marxants d’alimentació i planter que hauran de col•locar cada dilluns sota la seva parada.

Amb l’objectiu de millorar i homogeneïtzar la imatge del mercat i potenciar-ne el seu atractiu, s’ha proposat als marxants que totes les parades segueixin uns mateixos criteris estètics i funcionals. Es vol aconseguir un mercat on totes les parades comparteixin la mateixa gamma cromàtica (seguint els colors de la carta del Nucli Antic), sense plàstics ni elements de protecció del sol o aixopluc en cas de pluja que estiguin subjectats als arbres o mobiliari públic, així com sense carpes i tendals que obstaculitzin el pas dels compradors. Paral•lelament, per a la bona disposició de les mercaderies i que les caixes buides no quedin a la vista, també s’ha establert la col•locació d’un faldó, de la mateixa tipologia cromàtica i de teixit, a cadascuna de la parada – taulell del mercat. Totes aquestes millores s’hauran d’introduir progressivament, prioritzant la retirada d’elements de la parada que obstaculitzin i dificultin el pas de compradors per la zona del mercat.

Finalment, quant a la neteja de l’espai públic i, especialment, en la recollida i separació de residus, l’Ajuntament lliurarà un contenidor de 240 litres d’orgànica a cada marxant del sector d’alimentació (els productors amb parades petites i del planter en compartiran un cada dos marxants). Tots els contenidors aniran identificats amb la matrícula de la parada o parades corresponents que es podran llegir per poder saber, d’una banda, quina quantitat de residus genera cadascú i, de l’altra, si la separació es fa adequadament. Des del 2016, anualment es realitza una convocatòria d’una línia d’ajuts als titulars de les parades d’alimentació i planter que mantenen en òptimes condicions de neteja l’espai que tenen assignat els dilluns. La partida d’aquest 2018 és de 2.000 euros i la convocatòria es tancarà a finals d’octubre. Aquesta iniciativa ha representat una millora substancial de les condicions de neteja durant i després del mercat, així com de la separació dels residus generats.

Comparteix-ho amb els teus amics: