Girona retira 47 targetes d’aparcament per a minusvàlids falsificades

Tapia, Tania: La campanya vol cridar l'atenció dels conductors que no respecten les places reservades per a minusvàlids.
Comparteix-ho amb els teus amics:

Els agents posen 576 sancions a vehicles que ocupaven places reservades per a persones amb minusvalidesa

Tapia, Tania: La campanya vol cridar l'atenció dels conductors que no respecten les places reservades per a minusvàlids.
Tapia, Tania: La campanya vol cridar l’atenció dels conductors que no respecten les places reservades per a minusvàlids.

La Policia Municipal de Girona ha intervingut i retirat un total de 47 targetes d’aparcament per a discapacitats que eren falsificades. A més, la policia també ha interposat durant el 2015 un total de 576 multes a vehicles que ocupaven places reservades per a persones amb minusvalidesa. La majoria de les vegades, aquestes sancions són per casos de familiars que usen fraudulentament una targeta en absència del titular, o bé perquè la targeta presenta dades manipulades, reproduïdes o falsificades. El regidor de Seguretat, Mobilitat i Via Pública, Joan Alcalà, ha dit que intensificaran els controls perquè es respectin les normes que afecten aquest col·lectiu.

La falsificació o mal ús de les targetes d’aparcament per a discapacitats és una de les picaresques que la policia municipal ha de combatre. Durant el 2015, els agents han retirat fins a 47 targetes falsificades i han imposat 576 multes per fer un mal ús dels espais reservats a persones amb discapacitat.

Des del cos destaquen que gràcies a la nova llei d’accessibilitat s’ha pogut millorar el procediment d’actuació de les policies encarregades de la vigilància del trànsit i corregir l’ús fraudulent que alguns conductors fan d’aquestes targetes.

El regidor de Seguretat, Mobilitat i Via Pública, Joan Alcalà, ha destacat que la policia també treballa per fomentar els “valors cívics” i que, entre aquests, s’inclou fer un bon ús d’aquestes targetes i dels aparcaments reservats. “No es tracta d’un privilegi sinó una necessitat per a les persones amb discapacitat; males pràctiques com aquestes perjudiquen les persones que realment ho necessiten i, per això, intensificarem els controls policials per eradicar-les”, ha manifestat el regidor.

L’ocupació d’estacionaments per a discapacitats per persones que no ho són és una de les infraccions que recull l’Ordenança municipal de circulació (OMC). La picaresca emprada majoritàriament és la de fer ús de la targeta en absència del titular, o bé amb les dades manipulades, reproduïdes o falsificades del document original.

Abans d’aquesta nova llei d’accessibilitat, la policia només podia denunciar aquells casos en els quals el conductor era present en el moment de la denúncia per tal de comprovar la fiabilitat de la targeta. Ara, amb el nou articulat, l’ús fraudulent comporta dues sancions diferents: la d’aparcament en zona reservada per a persones amb necessitats específiques (que, a més, comporta la retirada del vehicle al dipòsit municipal) i la de l’ús fraudulent. La primera es fa d’acord amb l’Ordenança municipal de circulació i la segona es fa en aplicació de la nova llei.

Segons els casos detectats per la policia, la picaresca més habitual és quan la targeta l’usa una persona que no és la titular, és a dir, que el titular no és el conductor del vehicle. Segons apunta el regidor, aquesta targeta només la pot fer servir la persona amb minusvalidesa però no els familiars, tot i que condueixin el seu vehicle.