Hi ha algun “certificat de mobilitat” o document oficial que hagi de portar per poder circular a peu o amb vehicle?

Comparteix-ho amb els teus amics:

Hi ha algun “certificat de mobilitat” o document oficial que hagi de portar per poder circular a peu o amb vehicle?

S’ha elaborat un certificat de declaració autoresponsable que facilita demostrar que el desplaçament s’ajusta a les restriccions de l’estat d’alarma. És voluntari i no obligat. Està disponible al web del Departament d’Interior. Els Mossos d’Esquadra i les policies locals en disposaran de còpies impreses. Els establiments comercials autoritzats a l’obertura i els centres de treball poden tenir còpia impresa però no estan obligats. És vigent des del dilluns 23 de març de 2020 a les 00.00 h.

Complementàriament, els treballadors que formen part dels serveis essencials tenen dret a disposar d’un certificat de la seva empresa conforme formen part d’una activitat considerada servei essencial, no es poden acollir al permís retribuït recuperable i han de dur a terme la seva activitat laboral. L’ús no és obligatori, però sí recomanable. S’ha publicat un model al BOE (Ordre SND/307/2020) i es recomana fer-ne ús per a les noves certificacions. No cal modificar les certificacions ja fetes a partir d’altres models.

Informació actualitzada l’1 d’abril de 2020

Comparteix-ho amb els teus amics: