Impulsen una teràpia amb animals de companyia per a adolescents tutelats en centres de la Generalitat

Comparteix-ho amb els teus amics:

La Conselleria de Benestar Social i Família i la Fundació Affinity han impulsat un programa terapèutic amb animals de companyia dirigit a menors tutelats. El programa ‘Buddies’ consistirà en un curs d’ensinistrament caní que portaran a terme adolescents internats en centres d’internament juvenil. Els joves aprendran a educar els gossos amb un mètode de reforçament positiu que posa l’accent en el benestar de l’animal i del seu educador.

Aquest programa ja s’aplica en altres països d’Europa i als Estats Units, i incideix en aspectes socioafectius, psíquics, cognitius, físics, emocionals i comunicatius. El programa forma forts vincles entre animals i educadors, fomenta una actitud positiva per a nens i nenes, millora la comunicació i la capacitat d’expressió de sentiments per part dels menors, que aprenen lliçons bàsiques amb el gos que poden extrapolar-se a altres àmbits de convivència i es millora l’estat emocional dels menors.

El programa millora l’estat físic, emocional i mental dels menors, la seva autoestima, confiança i seguretat, augmenta l’expressió de sentiments i millora les relacions socials, augmenta l’autocontrol i la tolerància a la frustració, normalitza la relació amb els psicòlegs i educadors, i fomenta un ambient favorable a l’aprenentatge i l’ensenyament.

Al programa participaran tècnics de la Generalitat, d’Affinity i de la UAB, i animals especialment ensinistrats per a aquest tipus d’intervencions, d’un a quatre gossos segons els objectius.

La directora general d’Atenció a la Infància i l’Adolescència recorda que els joves internats han viscut situacions de maltractament, negligència, abandó o falta d’atenció per part de les seves famílies. Per això, sovint requereixen una especial atenció davant determinades situacions o necessitats educatives i assistencials.

La directora de la Fundació Affinity, Isabel Buil, diu que els gossos són “ideals” per a aquestes teràpies perquè “no jutgen, accepten –els joves– tal com són, sempre estan contents, no guarden rancor i reaccionen als seus estats d’ànim”.